orratz Bilatu orratz testuinguru gehiagotan

1
Jostorratza eta haria.
Jostorratza eta haria.
orratz > aguja (64 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hainbat sentiberatasun-puntu daudela egiaztatzeko, hartu orratz fin bat eta ziztatu hainbat lekutan, presio bera eginez. Para comprobar que existen diferentes puntos de sensibilidad, toma una aguja muy fina y pincha diferentes zonas con la misma presión.

Materiala: Anatomia

Hainbat eremuren hotzarekiko eta beroarekiko sentiberatasuna ere egiazta daiteke, hoztutako edo berotutako orratzak erabiliz. Se puede ver también la sensibilidad al frí­o o al calor en distintas zonas utilizando agujas enmangadas enfriadas en hielo o ligeramente calientes.

Materiala: Anatomia

Adarrak, orratzak eta fruituak erabiltzen dira olioa ateratzeko. Hemorragia gingibalei eta hortzen erortzeari aurrea hartzeko erabili izan dute beti txinatarrek; eta, egiptoarren ustez, heriotzari lotuta zegoen zuhaitz hori, zur horrekin egiten baitzituzten zerraldoak. Para la extracción del aceite se utilizan las ramas, agujas y frutos; los chinos lo han utilizado siempre para la prevención de hemorragias gingivales y caí­da de los dientes; para los egipcios, este árbol ya estaba unido a la muerte, ya que con su madera fabricaban los ataúdes.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Sabelean, kolona drainatzeko mugimenduak egingo ditugu, erlojuaren orratzen noranzkoan. En abdomen, realizar movimientos de drenaje de colon, siguiendo las agujas del reloj.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Elektrolipolisian ere mikrokorronteak erabiltzen dira, baina 10, 15 edo 20 cm-ko luzera duten orratz-formako elektrodoen bidez aplikatu ohi dira. Orratz horiek gantz-panikuluan sartzen dira, orratz pare bakoitza korronte-sorgailuko irteera batera konektatzen da, eta korronte espezifiko hori igaro dadin uzten da. Korrontea neuroestimulazioa eragiteko eta, ondorioz, adrenalina jariarazteko gai da, eta adrenalina horrek tratatutako eremuan lipoli |Se utilizan también microcorrientes, pero que tradicionalmente se aplican al organismo por medio de unos electrodos en forma de agujas de 10, 15 o 20 cm de largo que se introducen en el espesor del paní­culo adiposo de forma que cada par de agujas se conecta a una salida del aparato generador y se da paso a esta corriente especí­fica, capaz de originar una neuroestimulación y consiguiente

Materiala: Elektroestetika

Horrela deskribatuta, jakina, sendagileak emateko teknika bat da, baina gantz-panikuluan orratzak sartu ordez larruazalaren gainean elektrodo egokiak erabiltzen badira, sendagile ez den batek ere egin dezake. Por supuesto, así­ descrita, se trata de una técnica de aplicación médica, pero si se sustituyen las agujas implantadas en el espesor del paní­culo adiposo, por electrodos adecuados colocados sobre la superficie cutánea, puede ser realizada por personal no médico.

Materiala: Elektroestetika

Elektrolipolisiko korronteak aplikatzeko, tratatu nahi den gantz-pilaketaren eremuan jarri behar dira orratzak, plakak edo bandak Para la aplicación de corrientes de electrolipolisis, se aplican las agujas, placas o bandas a nivel del territorio con el acumulo graso a tratar.

Materiala: Elektroestetika

Orratzen ezartzeko guneak, hau da, tratamenduguneak, topografiako eta arazoak lokalizatzeko irizpide klinikoei jarraiki erabaki behar dira, eta gune oso zabalak baldin badira, zenbait elektrodo-orratz pare jar daitezke gune berean. Las zonas de implantación de las agujas, y por tanto de tratamiento, se deciden con criterios clí­nicos de topografía y localización del problema, y si son zonas muy amplias pueden colocarse varios pares de estas agujas-electrodos en la misma zona.

Materiala: Elektroestetika

Hematomaren bat ager daiteke inguruan, baina horrek ez du arazorik sortzen prozesuak berekin dituenez gain. Zenbaitetan, orratza sartzen den puntuan eta gainazalean eritema-halo txikiren bat sor daiteke korrontearen igarotzearen ondorioz, baina berez eta bestelako tratamendurik gabe desagertzen da. Puede aparecer algún hematoma en la zona, que no trae más complicación que la propia de este proceso, y en ocasiones en la zona de implantación de la aguja y a nivel superficial puede originarse un pequeño halo de eritema, que es debido al paso de corriente en la piel y que desaparece por sí­ solo y sin tratamiento en pocas horas.

Materiala: Elektroestetika

Orratzaren sarrera-puntuan gainazaleko puntutxo nekrotiko batzuk ager daitezke. Se ha descrito la aparición de pequeños puntos necróticos, superficiales en el punto de entrada de la aguja.

Materiala: Elektroestetika