desmontaje Bilatu desmontaje testuinguru gehiagotan

1
desmuntaketa > desmontaje (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muntaketa- eta desmuntaketa-eragiketetan etengabe erabiltzen diren erremintak dira. Son herramientas que se utilizan de forma constante en operaciones de montaje y desmontaje.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Gurpil horzdunen funtzionamendua, muntaketa eta desmuntaketa Funcionamiento, montaje y desmontaje de ruedas dentadas

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Ardatzen edo transmisio-ardatzen desmuntaketa eta muntaketa................................................................... Desmontaje y montaje de los ejes o árboles...................................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Desmuntaketa eta muntaketa egoki bat egiteko, adimena, trebakuntza, arreta eta eskarmentua behar da. Un correcto desmontaje – montaje demanda inteligencia, preparación, meticulosidad y experiencia.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Instalazio handi baten desmuntaketa: Desmontaje de una gran instalación:

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Makineriaren planoak behar izaten dira beti; planoak langileen eskura egon behar dute, eta ezinbestekoak dira mantentze-lana eta desmuntaketa behar bezala egiteko. Siempre se requieren planos de la maquinaria, que deben estar a disposición de los operarios y son indispensables para un correcto trabajo de mantenimiento y desmontaje.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuak aztertu ondoren, ezagutu beharko dugu zein diren lan horietan gehien erabiltzen diren erremintak. Después de estudiar los procesos de desmontaje y montaje, deberemos conocer las herramientas más habituales que se emplean en este tipo de trabajos.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

desmuntatze > desmontaje (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desmuntatze-, muntatze- eta mantentze-eragiketak erabakigarriak dira makinaren funtzionamendu egokia lortzeko eta errodamenduaren bizitza erabilgarria ahalik eta handiena izatea lortzeko. Las operaciones de desmontaje, montaje y mantenimiento son fundamentales para lograr el correcto funcionamiento de la máquina y que la útil" target="_blank">vida útil del rodamiento sea la mayor posible.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Jakina, ahal den guztietan, ateragailuen ordez prentsa bat erabiliko dugu desmuntatze-eragiketa horietarako (35. irudia). Evidentemente, siempre que sea posible, en vez de extractores emplearemos una prensa para realizar estas operaciones de desmontaje (fig.35).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

desmuntatze-lan > desmontaje (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desmuntatze-lanak Desmontaje

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Desmuntatze-lanak Desmontajes

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola