implante

1
inplante > implante (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inplante motak Tipo de implantes

Materiala: Elektroestetika

Metalezko inplanteak dauden eremuak ez tratatu (osteosintesia edo endoprotesiak), bereziki, korronte monopolarrak erabiltzen direnean. No tratar zonas con implantes metálicos (osteosí­ntesis o endoprótesis) especialmente al usar corrientes monopolares.

Materiala: Elektroestetika

Inplanteak: Implantes:

Materiala: Elektroestetika

Ultrasoinuak erabili behar dira, atxikidura txikitzeko, inplanteak ezartzen dituztenean izan ezik. ultrasonidos para reducir las adherencias, salvo en implantes

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Infiltrazio edo inplanteak Infiltraciones e implantes

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Zimurra oso finkatuta badago, tratamendu bakarra ebakuntza-gela da. Beraz, betegarriei eta inplanteei lotutako tekniken berri eman beharko da. Cuando la arruga está muy instaurada, el único tratamiento es el quirófano; por tanto habrá que informar de técnicas de relleno y de implantes.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Metal hutsezko inplanteen kasuan, zuhurra da dosi altuak ez erabiltzea, islapenagatik gainkargak sor baitaitezke inguruetan. En caso de implantes metálicos puros, es prudente no usar dosis muy altas que pudieran generar sobrecargas por reflexión en las proximidades.

Materiala: Elektroestetika