asepsia

1
asepsia > asepsia (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makillajeko elementu, produktu edo tresna bakoitzak kontserbatzeko eta garbitzeko modu zehatza du erabilera-kondizio egokietan izateko eta baita makillaje-kabinetean izan beharreko asepsiari begira ere. Cada elemento, cada producto y cada herramienta de maquillaje tiene un modo concreto de conservarse y limpiarse para que se mantenga en condiciones óptimas de uso y también de cara a la asepsia lógica que hay que mantener en el gabinete de maquillaje.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Elektrolipolisian, orratzak gantz-panikuluan sartzen direnean gerta daitezke arazo eta albo-ondorioak nagusiki, baina ez dira garrantzi handikoak izaten asepsia-arauak errespetatzen baldin badira. Las posibles complicaciones y efectos secundarios se presentan fundamentalmente cuando la electrolipolisis se trabaja mediante implantación de agujas en el espesor del paní­culo adiposo y éstas suelen carecer de importancia siempre que se hayan respetado las normas de asepsia necesarias.

Materiala: Elektroestetika

Kalitate handiko orratzekin esteril eta behin erabiltzekoekin lan egin behar da, tratatuko den guneko larruazala ongi-ongi desinfektatu eta asepsia-neurri guztiak hartu behar dira. Se debe trabajar con agujas de primera calidad, estériles y desechables y manteniendo en todo momento las máximas medidas de asepsia, extremando la desinfección de la piel de la zona a tratar.

Materiala: Elektroestetika

ASEPSIA: ASEPSIA:

Materiala: Elektroestetika

Higienea serum fisiologikoaz egin behar da, eta asepsia-neurriak hartu behar dira. la higiene se realizará con suero fisiológico; realizar con medidas de asepsia

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

asepsia. la asepsia.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Erauzpena lurruna aplikatu ondoren egingo da, eta zorrotz beteko dira higieneari eta asepsiari buruzko arauak. La extracción se efectuará tras la aplicación de vapor y cuidando escrupulosamente las normas de higiene y asepsia.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Asepsiarekin lan egin behar da; erauzten zailak diren zaldarrak beste saio baterako utziko dira. Se trabajará con asepsia; los comedones difí­ciles de extraer se dejarán para otra sesión.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Estetikako kabina batean erabiltzen den materiala askotarikoa denez (plastikoa, bidrioa, belakiak, metalak...), asepsia-metodorik egokiena aukeratu beharko dugu bakoitzarentzat. Dada la gran variedad de materiales que se usan en una cabina de estética (plástico, vidrio, esponjas, metales,...) deberá elegirse para cada uno de ellos el método de asepsia más indicado.

Materiala: Elektroestetika

jariakinekin (odolarekin, zornearekin eta abarrekin) kontaktuan egon daitezkeenez, asepsia-neurriak areagotu behar dira; horregatik, garbitu eta antiseptiko batekin desinfektatu ondoren, bero lehorra edo autoklabea erabiliz esterilizatuko ditugu. dada la posibilidad de que estos elementos contacten con secreciones (sangre, pus, etc.) se hace necesario aumentar las medidas de asepsia por lo que tras su limpieza y desinfección antiséptica se recurrirá a la esterilización por calor seco o autoclave.

Materiala: Elektroestetika