contenedor Bilatu contenedor testuinguru gehiagotan

1
edukiontzi > contenedor (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garrantzitsua da burua garbitzeko konketa nahiz besaulkia lehor eta guztiz garbi egotea bezero berri batek erabili aurretik, eta baita berehala erabiltzeko eskuoihalak ere; bezeroaren bistatik kanpo geratuko dira garbitzeko diren eskuoihalak dituzten edukiontziak. Es importante que tanto el lava-cabezas como el sillón estén secos y escrupulosamente limpios antes de su uso por un nuevo cliente, así­ como las toallas para su uso inmediato, quedndo fuera de la vista del cliente los contenedores con las toallas que estén preparadad para lavar.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

garbigailua eta lehorgailua egoten diren lekua da, baina horrek ez du esan nahi arropak lurrean egon behar duenik garbitua izateko zain; horretarako, arropa-edukiontziak erabili behar dira, garbitu aurretik bilduko dutenak. es el lugar donde suelen estra la lavadora y la secadora, pero esro no ha de suponer que la lencería esté en el suelo esperando para ser lavado , y para ello hay que usar contenedores de ropa que la recojan antes de lavarla.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Lepoaren inguruan ezartzen den edukiontzi bat da, kosmetikoen hondarrak jasotzeko. Consiste en un contenedor que se sitúa alrededor del cuello para recoger los restos de los cosméticos.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

edukiontzi > contenedor (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
objektua edo substantzia, lagina jarri behar duzun edukiontzia, pisuak hartzeko matxardak, pisuak, lagina hartzeko erabili behar duzun espatula eta, behar izanez gero, balantza garbitzeko pintzela. el objeto o la sustancia problema, el contenedor donde colocarás la muestra, las pinzas para coger las pesas, las propias pesas, la espátula que utilizarás para tomar la muestra y el pincel para limpiar la balanza en caso de necesidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

objektua edo substantzia, lagina jarri behar duzun edukiontzia, lagina hartzeko erabili behar duzun espatula, eta, behar izanez gero, balantza garbitzeko pintzela. el objeto o la sustancia problema, el contenedor donde colocarás la muestra, la espátula para tomar la muestra y el pincel para limpiar la balanza en caso de necesidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Koka ezazu objektuak pisatzeko edukiontzia edo papera. Coloca el contenedor o el papel para pesadas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

edukiontzi > contenedor (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrez gain, gehienetan erabili eta botatzeko ontziak erabiliko direnez, horiek botatzeko eta birziklatzeko edukiontziak eduki behar dituzte. Aldi berean, ez da izango ontziak garbitzeko eremurik (plonge). Además, la utilización de vajilla desechable, en la mayor parte de los casos, hace necesaria la presencia de contenedores para su depósito y reciclaje, y al mismo tiempo supone la eliminación de la zona de plonge.

Materiala: Ostalaritza

Edukiontzi komunitarioak erabiltzea. Utilización de los contenedores comunitarios.

Materiala: Ostalaritza

Eremu horren ordez, edukiontzi bat jar daiteke. Esta zona se puede sustituir por un contenedor

Materiala: Ostalaritza

Hondakinak, batez ere organikoak, ixte-sistema duten edukiontzi estankoetan gorde behar dira. Los residuos sobre todo los orgánicos, se depositan en contenedores estancos con cierre.

Materiala: Ostalaritza

Zaindu higiene pertsonala hondakinen edozein edukiontzi erabili ondoren. Aplicar la higiene personal adecuada después de cualquier manipulación de los contenedores de basuras

Materiala: Ostalaritza

Hondakinen edukiontziak gordetzeko lekua da, bai eta edukiontzi horiek nahiz sukaldetik ekarritako hondakin-ontziak garbitzeko lekua ere. Es el lugar destinado al depósito de los contenedores de basuras y a la limpieza de éstos y de los cubos de basuras procedentes de la cocina

Materiala: Ostalaritza

Hondakin solidoen edukiontziak gordetzeko eta garbitzeko eremua Zona de almacenamiento y limpieza de contenedores de residuos sólidos.

Materiala: Ostalaritza

Aldaerak: erretilu bidezkoa, edukiontzi bidezkoa, etxez etxekoa zerbitzu automatikoa edo vendinga. Variantes: en bandejas contenedores a domicilio servicio automático o vending.

Materiala: Ostalaritza

Hondakinak edukiontzi higienikoetan sartzea (hau da, garbigarriak, erabili eta botatzeko plastikozko zorroetan sartuta, etab.). Disponer los deshechos en contenedores higiénicos (lavables, dentro de bolsas plásticas desechables, etc.).

Materiala: Ostalaritza

Hondakinen edukiontziak eskuekin ez irekitzea. No utilizar las manos para abrir contenedores de basura

Materiala: Ostalaritza