utillaje

1
tresneria > utillaje (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hortaz, ezinbestekoa ez bada behinik behin, ez da beharrezkoa tresneria edo txantiloiak prestatzea, objektuaren kostua asko handitzen baita bestela. tanto, no confeccionaremos utillajes ni plantillas, a no ser que fuera imprescindible, pues elevaría mucho el coste del objeto.

Materiala: Egurraren teknologia

Kasuan-kasuan, eraikuntza-sistemarik azkarrena aztertu behar du, baina eraikitzeko teknikak perfektua izan behar du nolanahi ere alde guztietatik. Halaber, kasuan-kasuan, zer tresneria mota prestatu behar duen aztertu behar du, lanak hobeto eta azkarrago egiteko. Tiene que estudiar en cada caso el sistema más rápido de construcción, sin perjuicio de una perfecta técnica constructiva en todos sus aspectos, y los posibles tipos de utillajes que se tengan que preparar, para poder ejecutar mejor y con mayor rapidez los trabajos.

Materiala: Egurraren teknologia

tresneria > utillaje (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehengaiekin erabili ondoren higienizatu egin behar diren gainazalak ekipamenduak eta tresneria ez partekatzea. Evitar compartir superficies equipos y utillaje que deben ser higienizados tras su uso con las materias primas.

Materiala: Ostalaritza

Ostalaritza-establezimendu batean, logistikaren baitan sartzen dira elementu hauek: instalazioak ekipamenduak, sukaldeko ontziteria eta tresneria salgaien hornidura jasotako produktuak eta menuen zehaztapena La logística en un establecimiento hostelero comprende: instalaciones, equipamiento, batería y utillaje aprovisionamiento de mercaderías, recepcionado, fijación de los menús

Materiala: Ostalaritza

Askotariko gaiak aldi baterako gordetzeko biltegiak adibidez: lehengaiak sukaldaritzako elaborazioak tresneria etab. Áreas destinadas al almacenamiento temporal de materias primas, elaboraciones culinarias, utillaje etc.

Materiala: Ostalaritza

Sukaldeko baxera eta tresneria nahiz jangelako elementuak (baxera mahai-tresnak, etab.) garbitzea. Limpieza de batería y utillaje de la cocina y elementos del comedor (vajilla cubertería, etc.).

Materiala: Ostalaritza

Sukaldeko baxera eta tresneria garbitzea. Lavado de vajilla y utillaje

Materiala: Ostalaritza

9.2.4. Sukaldeko baxera eta tresneria garbitzean nahiz hondakinak ateratzean izan daitezkeen arriskuak kontrolatzeko, zaintzeko eta aztertzeko protokoloak 9.2.4. Protocolos de control vigilancia y análisis de peligros en el lavado de vajilla y utillaje de cocina y en la evacuación de deshechos

Materiala: Ostalaritza

Sukaldaritza-jarduera zikinenak egiten direnean, baxera edo tresneria gaizki garbitzeagatik edo lehortzeagatik sortutako arriskuak kontrolatu eta zaindu behar dira, bai eta hondakinak behar bezala ez kudeatzeagatik sortutakoak ere. Durante las operaciones más “sucias” del proceso culinario se deben controlar y vigilar los peligros derivados de una incorrecta limpieza o un mal secado de la vajilla y del utillaje o de una inadecuada gestión de los residuos

Materiala: Ostalaritza

4- Zerrendatu sukaldeko baxera eta tresneria gaizki garbitzeagatik edota hondakinak behar bezala ez ateratzeagatik gerta daitezkeen kutsadura biologikoen arriskuak 4- Enumera los peligros por contaminación biológica que pueden aparecer por una incorrecta limpieza de la vajilla y del utillaje de cocina así como por una mala evacuación de deshechos.

Materiala: Ostalaritza

Sukaldeko baxera eta tresneria garbitzean nahiz hondakinak ateratzean izan daitezkeen arriskuak eta arrisku horien kontrol- eta prebentzio-neurriak Peligros y medidas de control y prevención en el lavado de vajilla y utillaje de cocina y en la evacuación de deshechos

Materiala: Ostalaritza

Sukaldeko baxera eta tresneria garbitzea Lavado de vajilla y utillaje de cocina

Materiala: Ostalaritza

tresneria > utillaje (83 testuinguru)
eu testuak es testuak
Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa oso garrantzitsua da motorrak, makineria, erremintak, tresneria, ibilgailuak, ordezko piezak eta abar osatzen dituzten elementuak produzitzeko prozesu askotan. El mecanizado por arranque de viruta es parte relevante de muchos procesos en la producción de una amplia gama de elementos, que forman parte de: motores, maquinaria, herramientas, utillajes, vehí­culos, recambios, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2. BLOKEA. Tresneriak diseinatzeko irizpideak BLOQUE 2 Criterios para el diseño de utillajes

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tresneria egiteko kontuan hartu beharrekoak Consideraciones para la realización de los utillajes

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tresneriaren marrazkiak Dibujos de utillajes

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

3. BLOKEA. Berariazko tresneriaren diseinua BLOQUE 3 Diseño de utillajes especí­ficos

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tresneriarako oinarriak Bases para utillajes

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tresneriaren oinarri motak Tipos de bases de utillajes

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Tresneriaren diseinua Diseño del utillaje

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina horretan, tornuko eta fresatzeko makinako mekanizazioan lortutako jakintzek eta esperientziak egin dute bat, batez ere garai batean fresaketa-lanak (forma jakineko artekak, lauketak, mataderak, zatiketa angeluarrak eta abar) egiteko tornu paraleloetan erabiltzen zen tresneriari dagokionez, baina gaur egungo teknologiarekin. En ella se han fusionado los conocimientos y experiencia en el mecanizado en ambas máquinas, especialmente en el utillaje utilizado en los tornos paralelos -antiguamente- para realizar operaciones de fresado: ranuras de forma, planeados, chaveteros, divisiones angulares, etc., pero con la tecnología actual.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Elementu eta/edo sistema hidraulikoei, pneumatikoei edo pneumohidraulikoei esker, azkoin bat eskuz estututa edo lasaituta baino bizkorrago eta seguruago heltzen eta ateratzen da pieza, eta hutsarteak txikiagoak dira. Edonola ere, elementu eta sistema horiekin, tresneriaren kostuak gora egiten du. Los elementos y/o sistemas hidráulicos, neumáticos o pneumohidráulicos que permiten una sujeción y extracción de la pieza más rápida y segura que apretando o aflojando manualmente una tuerca, aumentan el coste del utillaje, pero la sujeción y extracción serán más rápidas, lo que a su vez representa menor tiempo muerto en la producción.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea