protocolo

1
protokolo > protocolo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
WAP Interneteko estandarretan oinarritutako protokoloa da, telefono mugikorrei Internet bidez nabigatzeko aukera ematen diena. WAP es un protocolo basado en los estándares de Internet que ha sido desarrollado para permitir a teléfonos celulares navegar a través de Internet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerbitzarien operadoreek beren zerbitzariak konfigura ditzakete HTTP protokoloaren ([], 14.13 atala) edukiaren transferentzia-mekanismoak aprobetxatzeko, bezeroek hautatutako hizkuntzan automatikoki jaso ahal izan ditzaten dokumentuak. Los operadores de servidores podrían configurar sus servidores para aprovechar los mecanismos de transferencia del contenido del protocolo HTTP ([], sección 14.13), de forma que los clientes puedan recibir automáticamente los documentos en el idioma seleccionado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gure orriak Interneteko zerbitzarira bidaltzeko erabiltzen den protokoloa da. Es el protocolo que se usa para enviar nuestras páginas al servidor de internet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Protokolo hori fitxategiak bidaltzeko eta jasotzeko erabiltzen da normalean. Este protocolo es normalmente utilizado para enviar y recibir ficheros.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Protokoloa: Protocolo:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTTP protokolo bat erabiltzen du nabigatzaile baten fitxategi-eskaerak betetzeko. Utiliza un protocolo HTTP para atender las solicitudes de archivos por parte de un navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hipertestua transferitzeko protokoloa da, hau da, World Wide Webeko zerbitzariek HTML dokumentuak Internetetik bidaltzeko erabiltzen duten protokoloa. Es el protocolo de transferencia de hipertexto, o sea, el protocolo que los servidores de World Wide Web utilizan para mandar documentos HTML a través de Internet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabilitako protokoloa duen katea, Es una cadena con el protocolo usado, incluyendo los :

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

URLaren baitan, erabilitako protokoloa (bi puntuak barne) daukan katea. Cadena que contiene el protocolo utilizado (incluyendo los dos puntos), dentro de la URL.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

FTP (file transfer protocol) protokoloa erabiltzen duten zerbitzarietako fitxategietara bideratzeko erabiltzen dira. Se utilizan para apuntar hacia los archivos que estén en servidores que usan el protocolo FTP (File Transfer Protocol).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak