mordaza Bilatu mordaza testuinguru gehiagotan

1
baraila > mordaza (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan egiteko edo heltzeko baraila higatuak. Mordazas de trabajo o sujeción desgastadas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

barailak alboetara mugitzen dira heltzerakoan, eta, ondorioz, tresna lerratu egiten da. las mordazas se mueven lateralmente durante el agarre, originando que se deslice la herramienta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kurrikak eta barailak Tenazas y mordazas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Doitzeko torlojua ez badago behar bezala estututa, barailak banandu egingo dira, eta ez da behar bezala helduko. Si el tornillo de ajuste no está correctamente apretado, las mordazas se separarán originando un agarre defectuoso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Giltza horrek baraila mugikor bat eta finko bat ditu. Es una llave con una mordaza móvil y otra fija.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Baraila mugikorra finkora paraleloki hurbiltzen da, torloju amaigabe baten bitartez. La mordaza móvil se acerca de forma paralela a la fija mediante un tornillo sinfí­n.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Denboraren poderioz, giltza doigarriak erabiltzearen ondorioz, heltzeko barailak beren kasa lasaitzen dira estutzean, eta ordeztu egin behar dira. Con el tiempo, el uso de las llaves ajustables provoca que las mordazas de agarre se vayan aflojando solas durante el apriete, por lo que deben ser sustituidas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tresna horiek lotu beharreko piezari doitzekoak dira, haien barailak nahi dugun neurrian ireki edo ixten baitira. Estas herramientas son ajustables a la pieza que se debe sujetar ya que sus mordazas se abren o cierran a la medida que nos interesa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kasu batzuetan izen desberdinak dituzte, hala nola presio-aliketak, grip barailak edo presio-kurrikak. En algunos casos reciben nombres diferentes como alicates de presión, mordazas grip o tenazas de presión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Presio-kurrikak edo grip barailak: Tenazas de presión o mordazas grip:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

baraila > mordaza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, barailan jarri behar da tresna, hortzek ezkerrera ematen dutela (ikusi 205. irudia), eta, ezker-eskuin, banan-banan karrakatu behar dira hortzak. Se coloca la herramienta en la mordaza, con los dientes mirando hacia la izquierda (fig. 205), y se va limando de izquierda a derecha un diente tras otro.

Materiala: Egurraren teknologia

Aitzitik, barailan eutsi behar zaio xaflari eta, egozkailua erabiliz, makurtu egin behar dira hortzak. Para ello hay que sujetar la hoja en la mordaza, inclinando los dientes con el empleo del botador.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Kurriketan edo torlojuan jarri behar da xafla, hortzen angeluak barailaren ezpainetatik 3 bat mm-ra egoteko moduan. 1.º Se coloca la hoja en la tenaza o tornillo, de modo que los ángulos de los dientes estén a unos 3 mm. de los labios de la mordaza.

Materiala: Egurraren teknologia