gabi

1
gabi > martinete (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
gabiek, prentsek, forjaketa-matrizeek eta makina horietan erabiltzen diren erreminta bereziek, ekipamendu osagarriek (esaterako, materiala berotzeko labeek), materiala kargatzeko eta deskargatzeko gailu mekanikoek, eta matrize itxiarekin egindako forjaketaren bizarrak ezabatzeko muxarratze-estazioek. martinetes, prensas, matrices de forjado y herramientas especiales que se usan en estas máquinas, equipos auxiliares como hornos para calentar el material, dispositivos mecánicos para cargar y descargar el material y estaciones de recorte para la eliminación de las rebabas del forjado con

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Forjaketarako gabiak Martinete de forja

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gabiek materialaren aurkako inpaktu bidezko deskarga bat sortzen dute, eta maiz erabiltzen dira matrize itxiarekin egiten diren forjaketetarako. Los martinetes -martillos pilones- aplican una descarga por impacto contra el material, usándose frecuentemente para forjados con matriz cerrada.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Honela sailka daitezke gabiak: Los martinetes se pueden clasificar en:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

erortze libreko gabiak eta potentzia-gabiak. martinetes de caí­da libre y martinetes de potencia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Libreki erortzen den sumilaren pisuaren eraginez sortzen dute energia erortze libreko gabiek. Los martinetes de caí­da libre generan su energía por el peso de un pisón que cae libremente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Potentzia-gabiek presiopeko airearen bitartez azeleratzen dute sumila (antzina, lurrunaren bitartez). Los martinetes de potencia aceleran el pisón mediante aire a presión (antiguamente vapor).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erortze libreko gabiek desabantaila bat dute: inpaktu-energiaren zati handi bat ingudearen bitartez instalazioaren zorura igortzen da. Una desventaja del martinete de caí­da libre es que una gran parte de la energía del impacto se transmite a través del yunque al piso de la instalación.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gabiek ez bezala, prentsek mailaz mailako presioa ezartzen dute forjaketa-eragiketetarako, bat-bateko inpaktuak ezarri beharrean. A diferencia de los martinetes, las prensas aplican una presión gradual en lugar de impactos repentinos para realizar las operaciones de forja.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Prentsa edo gabi batean pieza beroan konprimitu eta erdialdean zulo bat egin ondoren, pieza hori ijezketa-tren batera iristen da, eta hor, arrabol berezien (forma-arrabolen) laguntzarekin, piezak beharrezko profila hartzen du. Después de comprimir la pieza -en caliente- en una prensa o martinete, y practicar en el centro un agujero, ésta llega a un tren de laminado, en el que con ayuda de los rodillos especiales (de forma) la pieza adquiere el perfil necesario.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea