fabrikazio

1
fabrikazio > fabricación (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fabrikazioan auditoretza eginda daukate Están auditados durante la fabricación

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

^B6. Fabrikazioaren hiruhilekoa eta urtea. ^B Trimestre y año de fabricación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Fabrikazio-urtea Año de fabricación

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Fabrikazio sendo eta erresistentekoak. De fabricación sólida y resistente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

fabrikazio > fabricación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hostorea lantzeko prozesu industrialek desberdintasun nabarmenak dituzte nolabait artisautzazkoa den fabrikazioaren aldean. Badaude hostore-lerroak, non orea tobera batean ezartzen den eta gantza bestean, eta gantza automatikoki biltzen du oreak, xaflatan ebaki eta akordeoi-itxuran tolesten da, ondoren luzatu, ebaki eta bete egiten da eta, hala badagokio, zintako labe batean erreko da azkenik. ||Los procesos industriales de elaboración del hojaldre tienen notables diferencias con respecto a la fabricación más o menos artesanal, existiendo lí­neas de hojaldre en las cuales la masa se pone en una tolva y la materia grasa en otra, produciéndose automáticamente la envuelta de la materia grasa por la masa, el laminado y plegado en

Materiala: Gozogintza

Osagai guztiak zehatz pisatu eta neurtu behar dira; arau higienikoak zorrotz aplikatu behar dira manipulatzaileari begira nahiz materialari eta fabrikazioari begira. Todos los ingredientes deben estar pesados y medidos con precisión; las reglas higiénicas deben ser aplicadas con precisión tanto por el manipulador como para el material y de la fabricación.

Materiala: Gozogintza

Margarinen fabrikazioan teknologiak izan duen aurrerapenari esker, urtze-puntu baxuagoko produktuak (35 38 ºC) lortu ahal izan dira, El avance de la tecnología en la fabricación de margarinas ha hecho posible lograr productos con un punto de fusión más bajo (entre los 35 y 38º C.)

Materiala: Gozogintza

produktu-sortak eta -lerroak, fabrikazio-maila, ekologikoak diren ala ez, konpainiak duen merkatu-kuota, area geografikoen araberako fabrikazioa, aukeratutako produktua estazionala izatearen arabera fakturatzea; gamas y lí­neas de productos nivel de fabricación, si son ecológicos o no, cuota de mercado que ocupa esa compañía, fabricación por áreas geográficas, facturación por estacionalidad del producto escogido:

Materiala: Gozogintza

tamaina, kolorea, zaporea, usaina, fabrikazio-kostua, salmenta-prezioa, produktu bera lehiakideengan aztertzea, produktuaren iragana, oraina eta etorkizuna, produktuaren deskontua eta sare komertzialeko deskontuak. tamaño, color, sabor, olor, costo de fabricación, precio de venta al publico, estudio del mismo producto en la competencia, pasado, presente y futuro del producto, descuento del producto y descuentos de la red comercial.

Materiala: Gozogintza

2
fabrikazio > fabricación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bigarren Mundu Gerraren ondoren, Calaisko parpail egileek arropa zurian erabiltzeko parpailari eman zioten lehentasuna, bestelako arroparentzako parpailaren kaltetan. Hala eta guztiz ere, 1960ko hamarraldiaren amaieran, Cristobal Balenciagak bere jostun lana utzi zuen garaian, arropa zuri parpailadunek ez zuten ordu arteko zaletasunik pentsamoldearen bilakaeraren, modaren eta emakumearen emantzipazioaren ondorioz. Krisi horrek hamar urte inguru iraun zuen eta zailtasun handiei aurre egin behar izan zien Calaisko industriak. 150 enpresen artetik, berrogeita hamar inguru desagertu ziren; beste batzuk, aldiz, elkartu egin ziren- bizirik iraun ahal izateko. 1971n hamarka parpail egile baino ez ziren gelditzen, eta aldaketak egin zituzten ekoizpen moduetan, hurrengo hamarraldiei aurre egiteko: ehungailuak modernizatu zituzten, lanaren antolamendua berritu zuten, eta ekoizpen etapak integratu ziren, materia bikain horren fabrikazioak gaur egun arte irauteko moduan. Tras la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de encaje de Calais privilegian más la fabricación de encaje para lencería en detrimento del encaje destinado a las prendas exteriores. Sin embargo, a finales de los años 1960, cuando Cristóbal Balenciaga cesa su actividad de modisto, asistimos a una desafección por la ropa interior con encaje, por causa de la evolución de las mentalidades, de la moda y de la emancipación femenina. Esta crisis dura unos diez años y hace pasar a la industria de Calais grandes dificultades. Unas cincuenta empresas de entre 150 desaparecen y algunas se reagrupan para sobrevivir. En 1971, no quedan más que algunas decenas de encajeros, que inician un cambio en las modalidades de producción con el fin de afrontar las siguientes décadas: modernización de los telares, nueva organización del trabajo, o incluso integración del conjunto de etapas de producción, para que, todavía hoy en día, siga perpetuándose la fabricación de esta materia de excepción.

Materiala: Ehungintza liburuak