makina-erreminta Bilatu makina-erreminta testuinguru gehiagotan

1
makina-erreminta > máquina herramienta (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makina-erreminta Máquina herramienta

Materiala: SCADA sistemak

makina-erreminta > maquina herramienta (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldizkako aitzinamendu lineala makina-erreminta handietan eta serie handiekin erabiltzen da batez ere, hala nola, prentsaketa-prozesuetan. El avance lineal intermitente se utiliza predominantemente con grandes series y en grandes máquinas herramientas, por ejemplo en procesos de prensado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Makina-erreminta modernoak 1775ekoak dira. Urte hartan, John Wilkinson asmatzaile britainiarrak barneko gainazal zilindrikoak egiteko aukera ematen zuen zulatzeko makina horizontal bat eraiki zuen Bersham-eko tailer metalurgikoetan. Las máquinas herramientas modernas datan de 1775, año en el que el inventor británico John Wilkinson construyó en los talleres metalúrgicos de Bersham, una taladradora horizontal que permitía conseguir superficies cilí­ndricas interiores.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mekanizazioaren definizioari eusten badiogu, esan behar dugu makina-erreminta nagusiak txirbil-harroketarekin lan egiten dutenak direla. Si mantenemos la definición de mecanizado, cabe convenir que las primeras son las máquinas herramientas por excelencia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina-erreminta zaharra bada edo higatuta badago, berriz, prozesuetan gertatzen diren aldakuntzak nahi baino handiagoak izango dira, eta nekez eutsiko zaie perdoi horiei. Ahora bien, si la máquina herramienta es antigua o está gastada, las variaciones en los procesos serán mayores de lo deseado, por lo que será difí­cil mantener estas tolerancias.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina-erremintak sendotasun eta egonkortasun ona izan dezan, erabakigarria da makina-erreminta asentuan behar bezala eta tinko bermatzea. Para que la máquina herramienta pueda disponer de buena solidez y estabilidad, el correcto y firme apoyo de la misma en su asiento es determinante.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina-erreminta izen hori material solidoak (eta, bereziki, metalak eta zurak) lantzeko eta taillatzeko erabiltzen diren makinei aplikatzen zaie batez ere. Esta denominación de máquinas herramientas se aplica especialmente a aquellas máquinas empleadas para trabajar y tallar los materiales sólidos, en particular, los metales y las maderas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

UNE 15-303-90 arauak (ISO 1701/0-1984 arauaren baliokideak) makina-erreminta mota horren elementu nagusietarako erabili beharreko terminologia finkatzen du (gaztelaniaz eta Europako beste 6 hizkuntzatan). La norma UNE 15-303-90 (equivalente a: ISO 1701/0-1984) determina la terminología empleada para los principales elementos de este tipo de máquina herramienta, en español y otros 6 idiomas europeos, y a ella nos ceñiremos para referirnos a los elementos que las componen.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea