mantentze

1
mantentze > mantenimiento (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biltegiratzeko, mantentzeko eta konponketarako jarraibideak. Instrucciones de almacenamiento, mantenimiento y reparación.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Edozein lan puntualetan (balkoietako lanak, mantentze-lanak...) ezin bada babes-barandarik, segurtasunsarerik edo antzeko babes kolektiborik erabili, debekatuta dago lan horiek dagozkion babes indibidualak erabili gabe egitea. En cualquier trabajo puntual (trabajos en balcones, operaciones de mantenimiento, etc.), donde no sea posible utilizar protecciones colectivas tales como barandillas de protección o redes de seguridad, se prohibe realizar estos trabajos sin utilizar las protecciones individuales pertinentes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Obra horiek mantentze-lanak, konponketak eta erabilera-aldaketak dira, besteak beste, eta guztiek ezaugarri bat izaten dute: Estas obras comprenden las de mantenimiento, reparación, cambio de uso, etc., y tienen una caracterí­stica común:

Materiala: Proiektuak

Ikusten denez, birgaitze- eta mantentze-kontzeptuei loturiko eraikuntza-lanak dira; zalantzarik gabe, hitz horiek sarri entzungo zenituzten, esku-hartze mota horrek gure eraikuntzetan izan duen gorakada dela eta. Como se ve, son obras de construcción ligadas a los conceptos de rehabilitación y mantenimiento, palabras que, sin duda, se habrá oí­do en numerosas ocasiones, dado el auge que están adquiriendo este tipo de intervenciones en nuestro parque construido.

Materiala: Proiektuak

Halaber, lan horietan eta konpontze- nahiz mantentze-lanetan prebentzio-baliabideak eskatu daitezke zuzeneko edo zeharkako ikuskaritza baten bitartez, kasu hauetan: Asimismo, en tales trabajos y en los de reparación y mantenimiento podrá exigirse la presencia de Recursos Preventivos, mediante una supervisión directa o indirecta, en los siguientes casos:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegia eta Mantentze-lanak Departamento de Almacén y Mantenimiento.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Makina mota, laneko ekipamendu, esku-tresna, instalazio eta enpresak biltegian duen gauza ororen mantentze-lanak agirietan jasotzea, segurtasun-baldintza egokietan erabili ahal izateko. Realizar un mantenimiento documentado (reparaciones, engrase, etc.) adecuado de toda la maquinaria, equipos de trabajo, herramientas manuales, etc. con que cuente la empresa en el almacén, para permitir su uso en unas idóneas condiciones de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegia eta Mantentze-lanak Almacén y mantenimiento

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan