jangela

1
jangela > comedor (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arratsaldez, lantegi bat antola daiteke, jangelako mahaietarako apaingarriak egiteko; adibidez, zamau-babesak edo paperezko loreak, afari dotorerako. Por la tarde, se puede hacer un taller para realizar adornos para las mesas del comedor, por ejemplo salvamanteles o flores de papel, para la cena de gala.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jangelak handia izan behar du, haur guztiak txanda bakarrean har ditzakeena. El comedor debe ser espacioso y con capacidad para todos los niños que van a asistir en un solo turno.

Materiala: Jolasaren metodologia

zerbitzu higienikoak, sabaia, argi elektrikoa, kanilako ura, berogailua, haur bakoitzarentzako ohea edo ohatzeak, jangela, sukaldea, etab. servicios higiénicos, techo, luz eléctrica, agua corriente, calefacción, una cama para cada niño o bien literas, comedor, cocina, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Higiene-neurriak muturreraino eramatea ere ezinbestekoa izango da: haurrena, haur-eskoletako langileena (jangela, garbiketa eta abar), instalazioetakoa, tresna eta jostailuena. También será esencial extremar las medidas de higiene, tanto de los niños como del personal de los centros infantiles (comedor, limpieza, etc.), así­ como de las instalaciones, utensilios y juguetes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hortaz, adibidez, "ondo jan ezazu" eskatu ordez, "hartu jana koilaraz, mastekatu eta abar" esan beharko genioke, edo "oso gaizki portatu zara" esan beharrean "guztiok joan gara jangelara eta zu hemen bakarrik geratu zara. Jangelara goazenean etorri egin behar zenuke" esatea. Así­, por ejemplo, en vez de pedirle "come bien" se le debería decir "coge la comida con la cuchara, mastica la comida, etc."; o bien, en vez de "te has portado muy mal", "todos hemos ido al comedor y tú te has quedado aquí­ solo. Cuando vamos al comedor deberías venir".

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Urte hauetan haurraren hizkuntza izugarri hazten da alde guztietatik. Hori dela eta, guraso edo tutoreen nahiz hezitzaile eta gainerako gizarte-eragileen (jangelako eta eskolaz kanpoko jardueretako begiraleen) esku-hartzeak koherentea, arautua, aberatsa eta estimulagarria izan behar du. El crecimiento vertiginoso en todos los aspectos del lenguaje del niño en estos años demanda una intervención coherente, pautada, rica y estimulante por parte, tanto de los padres o tutores como por parte de los educadores y demás agentes sociales (como los monitores de comedor y de actividades extraescolares).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

jolastokira, jangelara, korridorera, bainugelara... patio, comedor, pasillo, lavabos...

Materiala: Jolasaren metodologia

Ikasgelan, jolastokian, jangelan eta hezkuntzako gainerako espazioetan egiten diren jarduera guztiek behar bezala programatuta egon behar dute. Todas las actividades que se realizan en el aula, el patio, el comedor y demás espacios donde se desarrolle la práctica educativa deben estar debidamente programadas.

Materiala: Jolasaren metodologia

jolastokia, jangela, atsedenlekua, bainugela, eta kanpoaldea ere bai, txangoa egiten denean. el patio, el comedor, el lugar de descanso, el lugar de aseo, e incluso el exterior si se trata de hacer una excursión.

Materiala: Jolasaren metodologia

e) Jangelako eta garraioko zerbitzuak erabili. e) utilizar los servicios de comedor y transporte

Materiala: Komunikazio alternatiboa

jangela > comedor (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sukalde mota hauek, normalean, lotuta daude sukaldaritza sozialeko beste establezimendu batzuetara (eskola-jangelak, ospitaleak etab.), garraiobideetara (hegazkinak trenak etab.) edota enpresa-kate bati lotuta egon daitezkeen sukalde sateliteetara janaria banatzen espezializatutako enpresekin. Este tipo de cocinas normalmente están conectadas con empresas especializadas en la distribución de comidas a otros establecimientos de restauración social (comedores escolares, hospitales etc.), a medios de transporte (aviones, trenes , o a cocinas satélites que pueden estar asociadas a una cadena empresarial.

Materiala: Ostalaritza

Jatetxe komertzialak, janaria etxera eramaten duten enpresak ospitaleak geriatria-zentroak, eta eskoletako nahiz unibertsitateetako jangelak. Restaurantes comerciales, repartos de comida a domicilio hospitales centros geriátricos y comedores escolares y universitarios.

Materiala: Ostalaritza

Hoteletako eta jatetxeetako sukaldeak ospitaleak geriatria-zentroak, eskoletako eta unibertsitateetako jangelak, jatetxe komertzialak eta taldeentzako jatetxeak jatetxe-kateak eta azalera handietakoak. Cocinas de hoteles y restaurantes hospitales centros geriátricos y comedores escolares y universitarios, industria alimentaria, restaurantes comerciales y colectivos cadenas de restauración y grandes superficies

Materiala: Ostalaritza

Eremu hori kendu egingo da, eta jangelan edo barrako sektore batean jarriko da. Supresión de esta zona que se ubicará en el comedor o en un sector de la barra

Materiala: Ostalaritza

Aldagelak eta langileen jangela Vestuarios y comedor de personal

Materiala: Ostalaritza

Jangela eta sukaldea lotzen dituen espazioa da, eta sukaldeko langileen eta jangelakoen arteko muga ezarri eta horien arteko lotura egiten duena. Es el espacio que relaciona el comedor con la cocina y que fija el límite y el lugar de conexión entre el personal de cocina y el de comedor

Materiala: Ostalaritza

Oinarrizko hornidura janaria eta sukaldeko baxera zikinak pasatzeko mahaiak eta jangelarekin komunikatzeko ateak Dotación básica: mesas para el pase de comidas y vajilla sucia y puertas de comunicación con el comedor

Materiala: Ostalaritza

Bi kasuetan, komeni da aurrez aurre bi ate jartzea, jangelara janaria zerbitzatzea eta baxera zikina jasotzea bereizteko. En ambos casos es recomendable la instalación de dobles puertas opuestas para que el servicio de comidas hacia el comedor y la retirada de vajilla sucia se realicen de forma separada.

Materiala: Ostalaritza

Jangelarekin lotura zuzena izango du, janariak zerbitzatzeko. Directa al comedor para el servicio de comidas

Materiala: Ostalaritza

Langileen aldagelak, komunak eta jangela Vestuarios, servicios y comedor del personal

Materiala: Ostalaritza