funtzionalitate Bilatu funtzionalitate testuinguru gehiagotan

1
funtzionalitate > funcionalidad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori egiten da atributu bati azpiklasean superklasean ez bezalako balioa emateko, edo eragiketen kasuan, horien funtzionalitatea aldatzeko. Esto se hace para dar a un atributo un valor diferente en la subclase que el que tiene en la superclase o en el caso de las operaciones para cambiar la funcionalidad de estas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

B azpiklase bat sortu nahi dugu, eta A klasearen atributu-balioa eta eragiketa-funtzionalitatea aldatu; orduan, hau idatziko dugu: Queremos crear una subclase B y alterar el valor de atributo y la funcionalidad de operación de la clase A, entonces escribimos:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aren balioak eta funtzionalitatea gainidatziko ditugu B klasearen objektu bat sortzen dugunean soilik. Solo sobrescribiremos los valores y funcionalidad de A cuando creemos un objeto de la clase B.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Objektu baten funtzionalitatea maneiatzen dituen datuen menpe dago; objektuak erabiltzearen abantaila bat haren funtzionalitatea aldatu, hobekuntzak gehitu edo erroreak zuzendu ahal izatea da, interfazea aldatu behar izan gabe. La funcionalidad de un objeto esta sujeta a los datos que este maneja, una ventaja de usar objetos es que podemos modificar la funcionalidad de éste, añadir mejoras o corregir errores sin necesidad de cambiar su interfaz.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak