bilaketa-motor Bilatu bilaketa-motor testuinguru gehiagotan

1
bilaketa-motor > motor de búsqueda (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, laguntza teknikoetarako, erabilitako bilaketa-motorrei hitz gakoak aurkitzea eta dokumentua nahi den hizkuntzan identifikatzea ahalbidetzen die lengoaia naturala identifikatzeak. Además para las ayudas técnicas, la identificación del lenguaje natural usado permite a los motores de búsqueda localizar las palabras claves e identificar los documentos en el idioma deseado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adituek eta erabiltzaileek laudatu egin genituen, eta pentsatu genuen azkenean bilaketa-motor batek benetan egin beharrekoa ulertu zuen norbait zegoela beste aldean. Expertos y usuarios finales, cantamos alabanzas y pensamos que por fin había alguien al otro lado que entendía y sabía implementar lo que realmente se esperaba de un motor de búsqueda.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bilaketa-motorra: Motor de búsqueda:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gero badago bilaketa-motor bat, datu-base HORRETAN bilatzen duena. Efectivamente, luego existe un motor de búsqueda que busca en ESA base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bilaketa-motor batek base horretan kontsultatuko du guk galdetzen diogunean, eta datozen orrialdeetan ulertzen saiatuko garen algoritmo konplikatu baten arabera emango ditu emaitzak. Un motor de búsqueda consultará en esa base cuando nosotros le preguntemos y dará resultados atendiendo a un complicado algoritmo que intentaremos comprender en siguientes páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kokatze-lanaren % 50 orriaren kodean egiten da; guztia prestatzen da bilaketa-motorrak bere datu-basean gordetako orri guztien artean nabarmendu gaitzan. El 50% del trabajo de posicionamiento se hace sobre el código de la página, preparándolo todo para que el motor de búsqueda nos destaque entre todas las páginas almacenadas en su base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horrek guztiak hainbat gauza jakitea ahalbidetzen du, hala nola zein diren meta etiketak baloratzen dituzten bilaketa-motorrak, izenburuak, irudien testu alternatiboak, esteken ospea, click-through delakoaren maiztasuna, gako hitzak zenbat aldiz agertzen diren testuan, etab. Todo esto permite averiguar cosas como qué motores de búsqueda valoran meta tags, tí­tulos, textos alternativos a las imágenes, popularidad de los enlaces, frecuencia de click-through, número de veces que las palabras clave aparecen en el texto, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Barne-dokumentuetarako bilaketa-motorra eta ataria hainbat erabiltzaile talde eta partikularrentzat pertsonalizatzeko aukera ematen du. Incluye un motor de búsqueda para documentos internos y la posibilidad de personalizar el portal para diferentes grupos de usuarios y particulares.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Giza ekipo batek informazioa jaso eta kategoria-indizetan sailkatzen zuen; 200.000 orri inguru bildu zituen (orduko 1.000.000 orrien % 20 gutxi gorabehera), eta informazioa kategoria-indizearen bitartez berreskuratzeko aukera ematen zuen eta, gehigarri gisa, bilaketa-motor baten bidez. Un equipo humano recopilaba información y la clasificaba dentro de su í­ndice de categorias, cubriendo alrededor de 200.000 páginas (aproximadamente el 20 % del 1.000.000 páginas existentes por entonces), ofreciendo la posibilidad de recuperar información a través de su í­ndice de categorías y, accesoriamente, mediante un motor de búsqueda.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak