bilatzaile Bilatu bilatzaile testuinguru gehiagotan

1
bilatzaile > buscador (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ordura arte, orriak bilatzailearen datu-basean bilaketa-terminoarekiko zuen asoziazioaren araberakoa soilik zen emaitza-zerrendako kokapena (bilatzaile onetan), edo baita antzinatasunaren araberakoa ere (txarretan). Hasta entonces, el lugar en la lista de resultados venía dado exclusivamente por el grado de asociación de la página al término de búsqueda en la base de datos del buscador (en los buenos buscadores) o incluso por la antigüedad (en los malos).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Asoziazioa bilatzailearen datu-basean La asociación en la base de datos del buscador

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Dokumentuaren informazioa ematen diote bilatzaileari, bilatzaileak aurki dezan garrantzia duten hitzak adieraziz. Facilitan al buscador información del documento, indicándole las palabras más importantes por las que quiere ser encontrado en un buscador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bilatzaileak nola irakurtzen duen web gunea Cómo lee un buscador un sitio web

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Robotak, aldiz, errenkadaz errenkada irakurtzen du, baina taulak beste taula handiago batzuen gelaxketan habiaratzen dituenez, bilatzailearen irakurketa-ordena ez da orria nabigatzailean ikustean intuitiboki pentsatzen duguna. El robot en cambio lee fila a fila, pero al anidar tablas en celdas de otras tablas mayores, hacemos que el orden de lectura del buscador sea diferente del que intuitivamente pensamos al ver la página en el navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehena bilatzailea da (search engine ingelesez), eta bigarrena direktorioa. El primero es un buscador ("search engine" en inglés) y el segundo un directorio.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gizakiek egindako datubasea da, bilatzaile handi batena baino txikiagoa beraz, eta gizaki horiek sartutako datuek osatua (hau da, balorazioak dauzka, hala nola "kategoria" edo "herrialdea") Una base de datos hecha por humanos, más pequeña por tanto que la de cualquier gran buscador, y que está formada por los datos introducidos por esos humanos (es decir, incluye valoraciones como "categoría" o "paí­s")

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bilatzaile bakoitzak indexazio-algoritmo desberdin bat erabiltzen du, etengabe eguneratu eta hobetzen dena. Cada buscador utiliza un algoritmo de indexación diferente que es permanentemente actualizado y mejorado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horren ondorioz, bilatzaileetan kokatzea atzeranzko ingeniaritzako lana da. Esto hace que el posicionamiento en buscadores sea un auténtico ejercicio de ingeniería inversa.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horrela bakarrik jakin daiteke bilatzaile bakoitzak benetan zer baloratzen duen eta eduki daitezke sarrerako orri edo web gune oso baten programazioa eta diseinua optimizatzeko behar diren tresnak, bilatzaileetan indexatzeko. í‰sta es la única forma de saber realmente qué valora cada buscador y tener las herramientas necesarias para optimizar la programación y el diseño de una página de entrada o un sitio web completo para su indexación en buscadores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak