ertz bizi

1
ertz bizi > arista viva (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ertz bizia (modala) Arista viva (modal)

Materiala: CNC 8070 - Gida azkarra

Ertz bizia (ez modala) Arista viva (no modal)

Materiala: CNC 8070 - Gida azkarra

Ertz bizian mekanizatzeko ertzak izan dezakeen gehienezko angelua. íngulo máximo de la esquina para mecanizarla en arista viva.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ertz bizia (G07/G60)..............................................................................................133 Arista viva (G07/G60)............................................................................................133

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Bi ibilbideren arteko angelu maximoa (0º eta 180º artekoa); angelu horren azpitik, ertz bizian mekanizatzen da. íngulo máximo entre dos trayectorias (entre 0º y 180º), por debajo del cual se mecaniza en arista viva.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Lehen 4ek ertzak kamusteko modu desberdinak exekutatzen dituzte, eta bosgarrenak, aldiz, ertz bizia exekutatzen du. Los 4 primeros ejecutan diferentes tipos de matado de arista, mientras que el último ejecuta una arista viva.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ertz bizia (G07/G60) Arista viva (G07/G60)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ertz bizian lan egiten denean, CNCak ez du hurrengo desplazamendua exekutaraziko harik eta ardatza programatutako posizionamendura iristen den arte. Cuando se trabaja en arista viva, el CNC no comienza la ejecución del siguiente desplazamiento hasta que el eje alcance la posición programada.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ertz biziko mekanizazioa bi funtzio hauen bitartez aktiba daiteke programan: El mecanizado en arista viva se puede activar desde el programa mediante dos funciones diferentes:

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Programatutako balioa positiboa bada, itzulera-mugimendu hori ertz kamustuan (G05) egingo da; balioa negatiboa bada, balioa positiboa bada, itzulera-mugimendu hori ertz" target="_blank">balioa positiboa bada, itzulera-mugimendu hori ertz bizian (G07) egingo da. Si el valor programado es positivo, este movimiento de retroceso se realiza en arista matada (G05) y si el valor es negativo en valor programado es positivo, este movimiento de retroceso se realiza en arista" target="_blank">valor programado es positivo, este movimiento de retroceso se realiza en arista viva (G07).

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak