tajo

1
lan > tajo (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hain zuzen ere, LANETAN beti finkoa izaten da denbora, eta ia beti astebete esleitzen da lana egiteko. Produkzioa seguruenera aldagarria izango da, eta gutxienez errendimendu onena lortzeko nahi litzatekeena edo ahalik eta handiena izan behar du. Efectivamente, en los TAJOS el tiempo es fijo, casi siempre una semana, el tiempo normalmente asignado. la producción, posiblemente variable, debe ser al menos la deseable o la mayor posible para obtener el mejor rendimiento.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

OBRA-UNITATEAK ETA LANAK PLANIFIKATZEKO IRIZPIDEAK DIFERENTES CRITERIOS PARA PLANIFICAR U. DE OBRA Y TAJOS

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

BEHARREZKO DIREN LANEN KOPURUA El NíšMERO OPRTUNO DE TAJOS

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

LAN BAKOITZERAKO LORTU NAHI DEN PRODUKZIO-KANTITATEA LAS CANTIDADES DE PRODUCCIÓN DESEABLES PARA CADA TAJO

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

LANAK PLANIFIKATZEN direnean, abiaburu gisa kontuan hartzen dira lanak egiteko DAGOEN DENBORA (finkoa, gehienetan astebete), zenbateko produkzio-kantitatea nahi den aurreikusia, egoeraren arabera izan daitezkeen obra-zirkunstantziak, eta errendimendua gehitzeko egokiak diren erabakiak hartzen dira, beharrezko izanez gero hauek aldatuz: Cuando se PLANIFICAN los TAJOS, se considera, como base de partida, el TIEMPO DISPONIBLE (fijo, casi siempre una semana), se considera la cantidad de producción deseable, antes prevista, posibles circunstancias coyunturales de obra y se toman las decisiones oportunas para incrementar rendimientos, modificando si fuera necesario:

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

LANAK eta OBRA-UNITATEAK, plangintzari dagokionez, esparru desberdinak dira eta aukera operatibo desberdinak dituzte. Los TAJOS y las UNIDADES DE OBRA son, cuando se planifican, ámbitos diferentes que plantean posibilidades operativas distintas.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Erregelaren laguntzaz (erregelak luzea izan behar du, lan-lekua mugatzen duten berdingiden bi aldeetatik zenbait zentimetro kanpora ateratzeko bestekoa) sobran dagoen masa kenduko dugu (12. irudia). Con la ayuda de una regla, que ha de tener la suficiente largura como para solapar unos centí­metros a cada lado de las maestras que delimitan el tajo, se procederá a la retirada de la masa sobrante (Fig. 12).

Materiala: Igeltserotza

Zutabea lan-lekuaren erdian badago eta traba egiten badigu, adreiluetan hainbat ebaki eginez konpon dezakegu arazoa. Ejemplo de la manera de resolver, practicando distintos cortes, la intromisión de un pilar, que estrecha incómodamente el tajo.

Materiala: Igeltserotza

eta, horretarako, berunak edo berunean jartzeko nibel luzeak erabiliko ditugu. Berun horiek luzeak izan beharko dute; hartara, batetik, nahikoa altuera hartuko dute lan-lekuan, eta, bestetik, itxitura igotzeko erregelak aldatzen direnean, itxitura-tarte berrietan ez da igarriko junturak gorago daudela. Ha de realizarse con plomadas -o niveles especiales para plomos, largos- y tienen que ser lo suficientemente largas como para abarcar en el tajo una altura suficiente para que cuando se modifiquen las reglas para subir el cerramiento no se noten los empalmes de tramos nuevos, más altos.

Materiala: Igeltserotza