obrero Bilatu obrero testuinguru gehiagotan

1
langile > obrero (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Izan ere, ohol zahar batek arrastan eraman dezake langilea behera, puntapaxa arroparen batean katigatuta geratu zaiolako. Puede resultar arrastrado un obrero por un tablón viejo en su caí­da, al engancharse en una punta.

Materiala: Igeltserotza

Gerta daiteke langileak, deskuiduan, (6. irudia) lauza behealdetik sartzen hastea, eta, jarrita zegoen lauzarekin palanka eginda, lauza hori hanpatuta geratzea. Se pueden provocar descuidos como el de la ilustración Fig. 6 en el que el obrero, al intentar colocar un azulejo le mete por la junta del inferior haciendo palanca y ahuecando el azulejo ya colocado.

Materiala: Igeltserotza

Langilea falka jartzen ari da lauzaren junturan, lauza nibelak adierazitako altuerara altxatzeko. Un obrero coloca una cuña en la junta de un azulejo para alcanzar la altura que le indica el nivel.

Materiala: Igeltserotza

1. irudiko sekuentzian, langileak, zintarriak jarri ostean, zagorra zabaltzen eta berdintzen ari dira. Zagorraren gainean, gero, hormigoia edo aglomeratua botako dute. En la secuencia de la Fig. 1 se puede ver cómo unos obreros, una vez colocada la lí­nea de los bordillos, esparcen y talan la zahorra que hará de camada para el hormigón o el aglomerado.

Materiala: Igeltserotza

Langileak hormigoia botatzen ari dira espaloian, eskorgaz haraino eraman ondoren. Obreros echando hormigón en una acera, después de trasportarlo con la carretilla.

Materiala: Igeltserotza

Sekuentzian, langile batzuk ageri dira zorua prestatzen, zoru horretan hondakin-uretako hodi biltzaileak jartzeko. En la secuencia vemos a unos obreros preparando el firme para colocar los colectores de agua residuales.

Materiala: Igeltserotza

Ezkerretik eskuinera: langile batek atzerakako hondeamakinaren gidariari aginduren bat ematen ari zaio (lubakitik materiala ateratzeko edo sartzeko, ziurrenik); haren ondoan, beste langile bat baldosa zati bat jartzen ari da, tarte horretako desnibela zehazteko. De izquierda a derecha: un obrero indica al maquinista de la retro que retire o añada material a la zanja, seguidamente, otro coloca un trozo de baldosa que servirá de base para sacar el desnivel del tramo.

Materiala: Igeltserotza

Hurrengo langilea bi tresnarekin ari da lanean: batetik nibela dauka eta bestetik erregela bat (erregela falkaz dago altxatuta behar besteko malda hartzeko), eta, bi tresna horiez baliatuta, nibelaren burbuilari begira ari zaio baldosa gora eta behera mugitzen duen bitartean, lurzorua nibelatuta utzi ahal izateko. Utilizando una regla, calzada con un taco apropiado para dar la caí­da y un nivel, otro obrero comprueba la burbuja del nivel subiendo o bajando el trozo de baldosa hasta conseguir dejarlo adecuadamente.

Materiala: Igeltserotza

Haren ondoko langileak zagorra zabaltzen ari dira, ezarrita dauden baldosa zatiekin berdinduta uzteko baldosa zati horiek erreferentziatzat erabiltzen dituzte, dagokien maldarekin ezarrita baitaude. Los obreros que están a continuación esparcen zahorra hasta dejarla enrasada con los trozos de baldosa ya puestos con la caí­da apropiada entre sí­.

Materiala: Igeltserotza

Langile bat gillotina erabiltzen ari da. Makina horrek izenak berak aditzera ematen duenez terrazoa ebakitzeko balio du. Un obrero hace empleo de una guillotina, esa máquina, que actúa como su propio nombre indica, sirve para partir terrazo.

Materiala: Igeltserotza