altzairuzko puntapax

1
altzairuzko puntapax > punta de acero (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, altzairuzko puntapaxak erabiliz, 2,5 edo 3 cm-ko langetak iltzatu beharko ditugu elkarrekiko paraleloan eta horizontalki (4. irudia), arestian adierazitako distantzia berean (x). Para ello se habrán de clavar con unas puntas de acero unos largueros de 2,5 o 3 cm horizontalmente y paralelos entre sí­ (Fig. 4) a la distancia (x) antes detallada.

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, zenbait erregela jarriko ditugu doi-doi nibelatuta, bigarren ilararen altueran (32. irudia); lauzen kaxekin altxatuko ditugu erregelak, eta altzairuzko puntapaxekin iltzatu edo igeltsuz finkatuko ditugu. Para ello se colocarán unas reglas, en perfecto nivel, a la altura de la segunda fila de azulejos (Fig. 32), calzándolas con cajas de azulejos, clavándolas con puntas de acero o fijándolas con yeso.

Materiala: Igeltserotza

Irudian agertzen den moduan lot ditzakegu sokak (5. irudia) altzairuzko puntapaxean, eta trenkadako junturaren batean iltza ditzakegu, edo berdingidaren masatan eutsi (6. irudia). Nolanahi ere, kontuz jardun beharko dugu beti, erregela ez hanpatzeko. Las cuerdas se pueden atar como en la ilustración (Fig. 5) a una punta de acero y clavarlas en una junta del tabique o sujetándolas en la masa (Fig. 6) de la maestra cuidando no ahuecar la regla.

Materiala: Igeltserotza