divorcio Bilatu divorcio testuinguru gehiagotan

1
dibortzio > divorcio (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
? Ezkontza eta banantzea edo dibortzioa. Ezkontza ? El matrimonio y la separación o divorcio El matrimonio

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Banantzeak edo dibortzioak gertatzen direnean, seme-alabak, normalean, ezkontideetako batekin bizi ohi dira. Cuando se producen separaciones o divorcios, los hijos viven habitualmente con uno de los cónyuges.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Banantzea adierazteko lerro perpendikular bat erabiltzen da, eta dibortzioa izan dela esateko, berriz, bi lerro perpendikular jartzen dira. Para indicar que hay una separación se utiliza una lí­nea perpendicular y, cuando hay un divorcio, se señala con dos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaur egun, familia-bitartekotza oso aintzat hartu ohi da oso eraginkorra delako batez ere ezkontza-gatazkak konpontzeko, bai banantzearen eta dibortzioaren aurretik, bai ondoren. Hoy día la mediación familiar goza de una gran consideración dada su gran eficacia, especialmente en la resolución de conflictos matrimoniales, tanto antes como después de la separación y del divorcio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gatazka-egoeretan bitartekotza egiteko dira; bereziki, banantze-prozesuetan edo banantzearen edo dibortzioaren ondoriozko auzietan. Están destinados a mediar en situaciones de conflicto, especialmente en procesos de separación o en litigios producto de la separación o del divorcio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Halaber, ezkontza zein urtetan egin zen eta banantzea edota dibortzioa gertatu zen urtea ere adierazten dira. Asimismo se indica el año en el que se celebró el matrimonio y el año en el que se produjo la separación y/o el divorcio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familian, dibortzioa, heriotza, bertan behar uztea eta beste hainbat nabarmendu daitezke. A nivel familiar destacan el divorcio, la muerte, el abandono, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

dibortzioa, banantzea, alarguntasuna. divorcio, separación, viudedad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Banantzearen edo dibortzioaren ondoren, ezkontide batek edo biek beste pertsona batekin hasitako harreman berriek eragiten dituzte. Se producen por una nueva relación emprendida con otra persona, por uno de los dos o ambos cónyuges, después de una separación o divorcio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ildo horretan, oro har, dibortzioa, antisorkuntza, abortua eta abar kondenatzen eta debekatzen dira. En la misma lí­nea, generalmente se condena y prohibe el divorcio, la anticoncepción, el aborto, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea