solas Bilatu solas testuinguru gehiagotan

1
Bi emakume elkarrekin solasean
Bi emakume elkarrekin solasean
solas > conversación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahozko genero horren barruan sartzen dira solasa debatea tertulia, hizketaldia eta elkarrizketa En este género oral se encuentran: la conversación el debate la tertulia, el coloquio y la entrevista

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Solasa: pertsona bat edo batzuk familia-giroan hizketan aritzea beste batekin edo batzuekin. –Conversación: es la acción de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

–Hizketaldia: bi lagunen edo gehiagoren arteko solasa –Coloquio: es una conversación entre dos o más personas.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

–Elkarrizketa: pertsona baten edo gehiagoren arteko solasa hainbat alderdi lantzen dira, erantzunak jendaurrean jakinarazteko. –Entrevista: es una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos para informar al público de sus respuestas

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Elkarrizketa batean, pertsona batek edo gehiagok solasean jarduten dute, eta hainbat alderdi lantzen dituzte, erantzunak jendaurrean jakinarazteko. En una entrevista se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos para informar al público de sus respuestas

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak