superklase Bilatu superklase testuinguru gehiagotan

1
superklase > superclase (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
PHPk ez du horrelakorik uzten, eta azpiklase batek klase guraso bakar batetik soilik hereda dezake. Hala ere, PHPn ez dago inolako mugarik klase guraso edo superklase beretik hereda dezaketen azpiklaseen kopuruari dagokionez. PHP no permite esto y una subclase solo puede heredar de una clase padre, sin embargo en PHP no hay ningún tipo de restricción en cuanto a el número de subclases que pueden heredar de una misma clase padre o superclase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontuan hartu behar dugu herentziak norabide bakarrean lan egiten duela; azpiklaseak edo klase haurrak bere klase gurasoaren edo superklasearen ezaugarriak heredatzen ditu, baina klase gurasoak ez ditu haurraren ezaugarriak. Debemos tener en cuenta que la herencia solo trabaja en una dirección, la subclase o clase hija hereda las caracterí­sticas de su clase padre o superclase, pero la clase padre no posee las caracterí­sticas de la hija.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehenago ikusi dugunez, azpiklase batek atributu berriak eta eragiketak deklaratzen ditu superklase baten gainean. Como hemos visto anteriormente, una subclase declara atributos nuevos y operaciones sobre una superclase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hori egiten da atributu bati azpiklasean superklasean ez bezalako balioa emateko, edo eragiketen kasuan, horien funtzionalitatea aldatzeko. Esto se hace para dar a un atributo un valor diferente en la subclase que el que tiene en la superclase o en el caso de las operaciones para cambiar la funcionalidad de estas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Posible da, eta kasu askotan baliagarria, superklasean deklaratutako eragiketa edo atributu berak gainidaztea. Es posible y en muchos casos útil sobrescribir las mismas operaciones o atributos declarados en la superclase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak