lehorte Bilatu lehorte testuinguru gehiagotan

1
lehorte > sequía (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prezipitazio nahiz ureztapen handiak fruituak heltzen diren garaian gertatzen badira, edo lehortearen ondoren giroko hezetasunak gora egiten badu, fruituak zartatu egin daitezke, izan ere, fruituen epidermisa ez bada nahikoa elastikoa (espeziearen eta barietatearen araberakoa izango da hori), arrakalak aterako dira, fruituaren likidoen estrabasazioa gertatuko da eta bertan onddo saprofitoak haziko dira; ondorioz fruituak hondatu egingo dira. Si las precipitaciones abundantes o riegos copiosos vienen en época de maduración de los frutos o incluso después de la sequía sube la humedad ambiental, puede provocar el agrietamiento de los frutos si la epidermis de los frutos no es suficientemente elástica (dependerá del especie y de la variedad , se producen grietas con extravasación de líquidos del fruto sobre los que se desarrollan hongos saprofitos, estropeándose en consecuencia aquéllos.

Materiala: Nekazaritza

Zuhaitzak lehortea pairatzen du, eta hil ere egin daiteke. El árbol sufre de sequía y puede, incluso, morir

Materiala: Nekazaritza

Ikuspuntu fisikotik, kontuan izan behar da testura eta testurarekin loturik, sustraien sentiberatasuna, bai asfixiarekiko (istiltzeak) bai lehortearekiko. Desde el punto de vista físico hay que tener en cuenta la textura y muy relacionados con ella, la mayor o menor sensibilidad a asfixia radicular (encharcamientos) y a sequía.

Materiala: Nekazaritza

lurzoruaren baldintza asfixiagarriekiko, kareharriarekiko, lehortearekiko eta lurzoruari loturiko patogenoekiko erresistentzia eta tolerantzia. la resistencia o tolerancia a condiciones asfixiantes del suelo a la caliza, a la sequía y a patógenos asociados al suelo

Materiala: Nekazaritza

Gama zabal batera egokitzen da, baina portaera onena lurzoru emankorretan izaten du. Ez ditu ondo jasaten lehortea eta sustraien asfixia. Se adapta a una amplia gama, pero su mejor comportamiento se obtiene en los suelos fértiles, soportando mal la sequía y la asfixia radicular

Materiala: Nekazaritza

Ondo jasaten ditu lehortea eta sustraien asfixia. Resiste bien la sequía y la asfixia radicular

Materiala: Nekazaritza

Lehortea. Sequía.

Materiala: Nekazaritza

Lehortearekiko erresistenteena BA-29a da. El más resistente a sequía es el BA-29.

Materiala: Nekazaritza

(kareharri aktiboaren %, gazitasuna lurzoru trinkoak, lehortea asfixia…) (% Caliza activa, Salinidad suelos compactos, sequía, asfixia )

Materiala: Nekazaritza

Lehortearekiko erresistentzia Resistencia a sequía

Materiala: Nekazaritza