Internet Bilatu Internet testuinguru gehiagotan

1
Hainbat hornitzaileren Interneteko paketeak.
Hainbat hornitzaileren Interneteko paketeak.
Internet > Internet (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
9. gaia.- Internet mugikorra. Tema 9.- Internet Móvil.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WAP Interneteko estandarretan oinarritutako protokoloa da, telefono mugikorrei Internet bidez nabigatzeko aukera ematen diena. WAP es un protocolo basado en los estándares de Internet que ha sido desarrollado para permitir a teléfonos celulares navegar a través de Internet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WAP teknologiarekin, edozein WAP telefono mugikorretatik Interneten dagoen informazioa eskura daiteke eta, gainera, salerosketa elektronikoko eragiketak egin daitezke. Con la tecnología WAP se pretende que desde cualquier teléfono celular WAP se pueda acceder a la información que hay en Internet así­ como realizar operaciones de comercio electrónico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

(6) Internet para TODOS "Diseño de Sitios Web Accesibles" ikastaroaren erreferentzia-sorta. (6) Colección de referencias del curso Internet para TODOS "Diseño de Sitios Web Accesibles".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gomendatzen da BrailleSurf erabiltzea edo, bestela, Internet formulario baten bidez eskura daitekeen Lynx-me simulatzailea erabiltzea, testu soileko interfaze mota hau erabiliz nabigatzen saiatzeko gunean zehar. Se recomienda usar BrailleSurf o alternativamente usar el simulador Lynx-me disponible mediante un formulario Internet para intenta navegar por el sitio usando este tipo de interfaz sólo texto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Badago doako bertsio bat Internetera konektatuta egon gabe funtzionatzeko, Bobby-ren gunetik deskargatu eta ordenagailuan instala daitekeena, disko gogorreko orrien edo zerbitzari osoen analisia egin dezan. Existe una versión gratuita para funcionar sin estar conectado a Internet que puede descargarse del sitio de Bobby e instalarse en el ordenador para realizar el análisis de páginas del disco duro o de servidores completos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baliteke erabiltzaile batzuk irudiak ikusteko gai ez izatea, beste batzuek irudiekin bateragarriak ez diren testu-formatuetan oinarritutako nabigatzaileak erabiltzea, eta beste batzuek, berriz, irudietarako euskarria deskonektatuta izatea (adibidez, Interneterako konexio mantsoa izateagatik). Algunos usuarios pueden no ser capaces de ver imágenes, otros utilizar navegadores basados en formato texto que no soportan imágenes, en tanto que otros pueden haber desconectado el soporte para imágenes (por ejemplo, debido a una conexión lenta con INTERNET).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baliteke soilik testua bistaratzen duen pantaila, pantaila txikia edo Interneterako konexio mantsoa izatea. Pueden tener una pantalla que sólo presenta texto, una pantalla pequeña o una conexión lenta a INTERNET.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ikusi nuen "internet rockstar" terminoa bilatzen nuenean Ben [Brown]en orria itzultzen zuela. Descubrí­ que cuando buscaba el término "internet rockstar" devolvía la página de Ben [Brown].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Oso litekeena da, ohiko tekla-konbinazioekin sortzen badugu, Interneten argitaratzen denean beste plataforma batek ezin irakurri izatea. Muy probablemente, si lo creamos nosotros con las combinaciones de teclas habituales no llegue a poder ser leí­do por otra plataforma una vez publicado en Internet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Internet > Internet (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
SDS gailuak zubi funtzioa betetzen du fabrikatzaile jakinaren datuen eta komunikazio-sistema irekiaren artean (aplikazioak komunikatzeko erabilitako OPC teknologiaren antzera) eta, gainera, Interneterako sarbidea ahalbidetzen du. Un dispositivo SDS realiza las funciones de Puente entre los datos de un fabricante determinado y un sistema de comunicaciones abierto (similar a la tecnología OPC, utilizada para comunicar aplicaciones) que, además, permite el acceso a Internet.

Materiala: SCADA sistemak

Elementuak datu-zerbitzua edo web zerbitzua emateko gaitasuna baldin badu, horrek honako hau esan nahi du: bertara sartu ahal izango da ethernet konexioa eta sarea arakatzeko programa edo nabigatzailea dituen ordenagailu orotatik (Browser web, Netscape Navigator edo Opera deitzen zaio Internet Explorerrekin). Si un elemento tiene implementada la capacidad de dar servicio de datos, o servidor web, quiere decir que será posible acceder al mismo desde cualquier ordenador que disponga de una conexión ethernet y un programa de exploración de red, o navegador (llamado web Browser, con Internet Explorer, Netscape Navigator u Opera)

Materiala: SCADA sistemak

Internetetik instalazioko Ethernet sarera sartu ahal izango da (protokolo bera). Acceder a la red Ethernet de Planta desde Internet (mismo protocolo)

Materiala: SCADA sistemak

IP (Internet Protocol) nodoen arteko datu-trafikoaz arduratzen da lau bytez osatutako "IP helbideaz" baliatuz. IP (Internet Protocol) se ocupa del tráfico de datos entre nodos mediante la utilización de la "dirección IP", formada por cuatro bytes.

Materiala: SCADA sistemak

1980an IP (Internet Protocol) ezarri zen Estatu Batuetako Defentsa Saileko estandar gisa. En 1980 se adopta el protocolo IP (Internet Protocol) como estándar del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Materiala: SCADA sistemak

HSE profilak paketeak bideratu eta zatikatzeko beharra du eta IP (Internet Protocol) protokoloa erabiltzen du sare-geruzarako, eta TCP (Transmission Control Protocol) eta UDP (User Datagram Protocol) protokoloak, garraio-geruzarako. HSE necesita el encaminamiento y fragmentación de paquetes, utilizando el protocolo IP (Internet Protocol) para la Capa de Red, y los protocolos TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) para la Capa de Transporte.

Materiala: SCADA sistemak

CIP Interneteko protokoloarekin (IP) lan egiteko diseinatu zenez, CIP bideratzailearen bidez Internetera urrunetik konekta daiteke; horrez gain, DeviceNetera konektatutako sentsorearen egoerari behatu edo hura alda daiteke, esaterako. Como CIP se diseñó para trabajar con el Protocolo de Internet (IP), es posible la conexión remota vía Internet a través de un Router CIP y poder, por ejemplo, observar o cambiar el estado de un sensor conectado a DeviceNet.

Materiala: SCADA sistemak

Sistemako administratzaileei posta elektronikoko zerbitzariak edo Interneterako sarbidea blokeatzeko pribilegioak ematea logikoa den arren, agian ez da hain ideia ona fabrika kimiko bateko prozesuen zerbitzaria geldiarazteko pribilegioak ematea. Mientras es lógico dar privilegios a los administradores del sistema para bloquear, por ejemplo, los servidores de correo electrónico o de acceso a Internet, quizás no sea buena idea el que también dispongan de privilegios para detener un servidor de procesos de una planta quí­mica.

Materiala: SCADA sistemak

Baimen bereziak finkatu behar dira hala behar dutenentzako (Interneterako sarbidea, sare pribaturako sarbidea, posta elektronikorako sarbidea eta abar). Para los que lo necesiten, deben de establecerse permisos adecuados (acceso a Internet, a red Privada, a correo electrónico, etc.)

Materiala: SCADA sistemak

ISS (Internet Security Scanner) eta antzeko jabari publikoko erremintek sarea arakatzea eta puntu urrakorrik dagoen ikustea ahalbidetzen dute. Herramientas de dominio público, como ISS (Internet Security Scanner) permiten rastrear una red y ver si hay puntos vulnerables.

Materiala: SCADA sistemak