disco duro Bilatu disco duro testuinguru gehiagotan

1
disko gogor > disco duro (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Badago doako bertsio bat Internetera konektatuta egon gabe funtzionatzeko, Bobby-ren gunetik deskargatu eta ordenagailuan instala daitekeena, disko gogorreko orrien edo zerbitzari osoen analisia egin dezan. Existe una versión gratuita para funcionar sin estar conectado a Internet que puede descargarse del sitio de Bobby e instalarse en el ordenador para realizar el análisis de páginas del disco duro o de servidores completos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

disko gogor > disco duro (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Disko gogorreko grabazioa digitala denez, seinalea ez da degradatuko, etengabe pasatzen baita erregistro-buruaren gainetik. Horrez gainera, sortutako audioa ez da galduko segmentu bat berriz sinkronizatzeko audioa berriro grabatzen denean. Puesto que la grabación en disco duro es digital, no hay degradación de la señal debido a los pases continuos sobre una cabeza de registro, ni pérdida de generaciones al regrabar el audio para resincronizar un segmento.

Materiala: Soinu profesionala

Disko gogorreko grabazio digitala La grabación digital en disco duro

Materiala: Soinu profesionala

Horrenbestez, azken urteetan, disko gogorreko hamaika grabazio-sistema sortu dira, hala nola Lexicon etxearen Opus; Publison-en Infernal Workstation; Digital Audio Research-en Soundstation, ukipen-pantailadun eta grabaziorako zortzi pistaduna; Digital Dynamics-en Pro Disk 464. Azken horrek Winchester-ean metatzeko 64 pista ditu 16 biteko datu-kodetzearekin, eta 96 dB-ko bitarte dinamikoa eta 90 dB-ko seinale/zarata ratioa lortzen ditu. Gainera, Infernal Workstation sistemak bezala, segurtasun-kopiak egiteko aukera ematen du, grabatutako eduki guztia 8 mm-ko zintan iraultzen baitu, artxibatzeko. Así­, durante los últimos años, han aparecido multitud de sistemas de grabación en disco duro, como el Opus de Lexicón; la Infernal Workstation de Publison; la Soundstation de Digital Audio Research, con su pantalla táctil y ocho pistas de grabación; el Pro Disk 464 de Digital Dynamics que provee de hasta 64 pistas de almacenamiento en Winchester con una codificación de datos de 16 bits enel cual se obtiene un rango dinámico de 96 dB y una relación señal-ruido de 90 dB y que, al igual que la Infernal Work

Materiala: Soinu profesionala

Motorola DSP/Time 56000 koprozesadorea ere gehitu dakioke. Operadorea makinarekin komunikatzeko, 19"-ko monitore koloretako bat du eta 4 Mb-ko barne-memoria eta 80 Mb-ko disko gogorra duen Macintosh bat. Opcionalmente, puede incorporársele un compresor DSP/Time Coprocesador Motorola 56000. Para la comunicación entre operador y máquina va provisto de un monitor color de 19" y un Macintosh con una memoria interna de 4 Mb y un disco duro de 80 Mb.

Materiala: Soinu profesionala

Audio digitala ordenagailuko disko gogorretan grabatzea eta gordetzea du eginkizun nagusi. Su función principal es la grabación y almacenamiento de audio digital en discos duros de ordenador.

Materiala: Soinu profesionala

Disko gogorreko grabazio digitala La grahación digital en disco duro

Materiala: Soinu profesionala

Disko gogorreko grabazio digitala Grabación digital en disco duro

Materiala: Soinu profesionala

Disko gogorrean grabatzen duten beste gailuek bezala, grabazio-moduluan ere aginduak pantailan maneiatzen dira, grabatuta dagoena ukitu gabe. Hortaz, edonoiz berreskura daiteke grabatutakoa. Como en sus hermanos de grabación en disco duro, en el módulo de grabación hay que partir del concepto de que se manejan órdenes en pantalla, no afectando a lo que existe grabado, por lo que siempre puede ser recuperable.

Materiala: Soinu profesionala

Disko gogorreko informazioa askatzeko, informazioa kartutxo informatikoetara iraultzeko sistema erabiltzen da, eta pista bakoitzeko 18,7 minutu ahalbidetzen ditu. Para la liberalización de la información contenida en el disco duro se utiliza un sistema de volcado a cartuchos informáticos, permitiendo un tiempo de 18.7 minutos por pista.

Materiala: Soinu profesionala

Teknikariak Macintosh II lan-unitatea erabiltzen du Synclavier-ari aginduak bidaltzeko. Unitate horrek 2 Mb-ko barne-memoria eta 20 Mb-ko disko gogorra ditu. Para la comunicación entre el operador y el Synclavier se emplea una unidad de trabajo Macintosh II con una memoria interna de 2 Mb y 20 Mb de disco duro.

Materiala: Soinu profesionala

disko gogor > disco duro (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Programen tamaina zertxobait handitzeak ere ez dakar inolako arazorik; ezta biltegiratzeak ere, disko gogorrak ahalmen handia duelako. Transmisioa, berriz, Etherneten bidez egin daiteke. El ligero aumento de tamaño de los programas tampoco supone ningún problema, ni el almacenamiento por disponer de disco duro de gran capacidad, ni en transmisión que puede hacerse por Ethernet.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

CNCaren bidez erabil daitezkeen elementu guztiak bistaratzen dira, hots, disko gogorra, diskete-unitatea, CD-ROM unitatea eta abar. Se muestran todos los elementos accesibles desde el CNC, a saber el disco duro, disquetera, unidad CD-Rom, etc.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Aurrez CNCaren disko gogorrean gorde diren taulako balioak berreskuratzeko aukera ematen du. Recupera los valores de la tabla, salvados previamente en el disco duro del CNC.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua