sistema eragile Bilatu sistema eragile testuinguru gehiagotan

1
sistema eragile > sistema operativo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
PLC automatek baino ahalmen handiagoa dute, ordenagailuen sistema eragileekin dabiltza eta aise konekta daitezke Ethernet sare estandarretara. Hala ere, latentzia luzeagoak eta kostu handiagoa izaten dituzte sarri. Más potentes, corriendo sobre sistemas operativos de ordenador y fácilmente conectables a redes Ethernet estándar pero, a menudo, con mayores latencias y sobre todo coste

Materiala: Sistemen integrazioa

Ordenagailu industriala dutenean, sistema eragileak (bestelakorik ere bai, baina batik bat Microsoft Windows eta Ethernet teknologiak nahastea lagungarria izan da HMI sistema" target="_blank">sistemak ia edozein tokitara hel daitezen, konexioa Ethernet baliatzen duen ezein elementurekin egin daiteke eta. Gainera, protokolo partikularrekin, denbora errealeko seinaleak eta informazioa erabiltzen dira, prozesu industrial askok behar duten bezala. En el caso de incorporar un ordenador industrial, la mezcla de las dos tecnologías de sistemas operativos (otros también, pero fundamentalmente Microsoft Windows y Ethernet han ayudado a dar a los ordenador industrial, la mezcla de las dos tecnologías de sistemas HMI la flexibilidad de llegar a casi cualquier lugar, pues la conexión puede realizarse con cualquier elemento que utilice Ethernet, empleando, además (con protocolos particulares), señales e información en tiempo real como requieren muchos procesos industriales.

Materiala: Sistemen integrazioa

Kontrol-PLC bat edo PC industrial bat, sistema:PLC bat edo PC industrial bat, sistema eragilearekin Sistema de control un PLC o un PC industrial corriendo un sistema operativo.

Materiala: Sistemen integrazioa

Sistema propioa PLC Ordenagailu industriala(eta sistema eragilea Sistema propio PLC Ordenador industrial(y su sistema operativo)

Materiala: Sistemen integrazioa

sistema eragile > sistema operativo (105 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aukera hori ez da sistema eragilea formateatzea bezala, eta ez da beharrezkoa hori egitea egungo disko gogorretan, fabrikatik horrela ateratzen baitira dagoeneko. Esta utilidad no equivale al formato del sistema operativo y no es necesario utilizarlo en los discos duros actuales, ya que viene hecho de fábrica.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

aukera hori aktibatuz gero, sistema eragileak PCI eta plug & play gailuak ez diren baliabide guztiak kontrola ditzake. Activar esta opción permite al sistema operativo controlar todos los recursos del sistema que no sean dispositivos PCI ni plug & play.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

OS/2 sistema eragilea eta 64 MB baino gehiago erabiliz gero, aukera hori aktibatu behar da, memoria oso modu berezian erabiltzen baitu. En caso de utilizar el sistema operativo OS/2 y más de 64 MB, hay que activar esta opción debido al uso tan especial que hace de la memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

sistema eragilea zer diskotik kargatuko den aukeratzen du. Selecciona el tipo de disco desde el cual se cargará el sistema operativo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Gailu batek arreta behar badu, lerro hori aktibatzen du eta mikroprozesadoreak ROMean edo gailu hori kontrolatzen duen sistema eragilearen kernelean dagoen azpirrutina bati dei egiten dio. Cuando un dispositivo necesita atención, activa esta lí­nea y el microprocesador invoca una subrutina contenida en la ROM o en el kernel del sistema operativo que controla a ese dispositivo para que le atienda.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hori dela-eta, haien diseinatzaileek (Microsoft) muga hori gaindituko duen ingurune grafikoaren menpeko sistema eragilea garatu dute (MacIntosh ordenagailuetan erabiltzen denaren modukoa). En consecuencia, sus diseñadores (Microsoft) han ido desarrollando un sistema operativo bajo entorno gráfico capaz de superar esta barrera (como el utilizado en los ordenadores MacIntosh).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hori dela-eta, sistema eragile horiek modu babestua eta birtuala-86 erabiltzen dituzte. Horrela, memoria-mapa jarraitua da eta erabiltzaileak ez du kezkatu behar driverrak leku batean edo bestean dauden, memoria husteko. Para ello, estos sistemas operativos utilizan el modo protegido y el virtual-86. De esta forma, el mapa de memoria es continuo y el usuario no tiene que preocuparse si los drivers deben estar en una u otra zona para liberar memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Jarraian, beste memoria mota bat deskribatuko dugu. Memoria hori ez dago sistema eragilearen mende, fabrikatzaileak PCan sartzeko edo ez sartzeko hartutako erabakiaren mende baizik. Egun, asko hitz egiten da memoria horri buruz, eta gero eta ordenagailu berri gehiagok dute. A continuación, describiremos un tipo de memoria que, aunque no depende del sistema operativo, sino de que el fabricante la incluya o no en el PC, actualmente se habla mucho de ella y aparece cada vez más en los nuevos ordenadores.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina arazo bat sortzen da, sistema eragileak errutina horiek goi-memorian daudela uste duelako. Pero surge un problema debido a que el sistema operativo supone que estas rutinas se encuentran en la memoria superior.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Horixe da, hain zuzen, DOS sistema eragilearen 5.0 eta ondorengo bertsioek egiten dutena HIMEM.SYS kontroladorearen bidez, HMA atzitzeko aukera eman, sistema eragilearen zatirik handiena kokatzen uzteko. Eso es lo que hace exactamente la versión 5.0 o superior del sistema operativo DOS, mediante el controlador HIMEM.SYS para ganar acceso a la HMA y permitirle colocar la mayor parte del sistema operativo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

sistema eragile > sistema operativo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekipoa piztu ondoren, sistema eragilea (Windows XP) abiaraziko da lehenik. Tras dartensión al equipo, en primer lugar arrancará el sistema operativo (Windows XP).

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Ekipoak lan modu aktiboa ikono baten bitartez erakusten du sistema eragileko ataza-barran, erlojuaren ondoan. El equipo muestra el modo de trabajo activo mediante un icono en la barra de tareas del sistema operativo, junto al reloj.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Sistema eragilean sartu Acceder al sistema operativo.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Aldagai honen bidez ebaluatzen dira, batetik, sistemaren karga, eta bestetik, ardatzen mugimendua kontrolatzen duen aldizkako etenaldiak CNCarekin batera exekuta daitezkeen beste aplikazio batzuk kudeatzeko sistema eragileari uzten dioen denbora. Esta variable sirve para evaluar la carga del sistema y el tiempo que la interrupción periódica que controla el movimiento de los ejes deja al variable sirve para evaluar la carga del sistema" target="_blank">variable sirve para evaluar la carga del sistema operativo para gestionar otras aplicaciones que puedan ejecutarse en paralelo al CNC.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Sistema eragilean denboratxo bat behar duten aplikazioak, besteak besteak, hauek dira: pantailak bistaratzea, erabiltzailearen interfazearen aplikazioak, pantailan aldagaiak freskatzea, fitxategiak kudeatzea (mekanizazioan ireki eta ixten diren azpirutina edo programak), eta abar. Aplicaciones que necesitan tiempo del sistema operativo son, por ejemplo, la visualización de pantallas, las aplicaciones de interface de usuario, el refresco de variables en la pantalla, la gestión de ficheros (subrutinas o programas que se abren y se cierran durante el mecanizado), etc.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

CNCak marka aktibatuko du sistema eragilea blokeatuta badago. El CNC activa la marca si el sistema operativo está bloqueado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Sistema eragilearen blokeoa detektatu. Detectar el bloqueo del sistema operativo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua