ikastaro Bilatu ikastaro testuinguru gehiagotan

1
ikastaro > curso (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur eta nerabeei, edo birziklatze-ikastaroak helduen lanbidea hobetzeko. A los niños y adolescentes o cursos de reciclaje para la mejora de la profesión de los adultos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erditzea prestatzeko ikastaroa. Curso de preparación para el parto.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

María del Carmen Espejo koordinatzaileak azaldu duenez, hauxe da ikastaroaren helburua: "irakasleak ipuinen balio hezigarriaz ohartzea, curriculumetan ipuinentzako tokia bilatzea, ipuinak kontatzeko erak eta kontatzerakoan kontuan hartu beharrekoak ikastea, baita ahozko transmisioak izan duen tradizioa hobeto ezagutzea ere". el curso, explica María del Carmen espejo, su coordinadora, pretende que los maestros "vean el valor educativo de los cuentos, que sepan buscar para ellos un hueco en los currí­culos, que aprendan las diferentes formas de contarlos y los aspectos que deben tener en cuenta en la narración, así­ como que conozcan mejor la tradición que existe en la transmisión oral".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Goizetan institutura joaten naiz gizarte-garantiako ikastaro bat egitera. Por las mañanas voy al instituto en donde realizo un curso de Garantía Social.

Materiala: Ezintasuna

lan egiteko disponibilitatea, curriculuma eta prestakuntza, lanerako ikastaroak, lana bilatzeko ikastaroak, lana egiteko jarrera eta motibazioa. disponibilidad para trabajar, currí­culum y formación, cursos ocupacionales, cursos de búsqueda de empleo, actitud y motivación para desempeñar un trabajo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nolabaiteko autonomia duten 60 urtetik gorakoen bizikidetza eta gizarteratzea sustatzen dute. Zerbitzuen aukera zabala izaten dute (liburutegia, kafetegia, gimnasioa, ikastaroak, hitzaldiak, informazioa eta aholkularitza, ile-apaindegia, lantegiak eta abar), baita gizarte eta kulturako, aisialdiko eta denbora librerako jarduerak ere. Promueven la convivencia y la integración social de las personas mayores de 60 años con cierta autonomía, los cuales disponen de una amplia gama de servicios (biblioteca, cafetería, gimnasio, cursos, charlas, información y asesoramiento, peluquería, talleres, etc.) y actividades socioculturales y de ocio y

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ikastaro > curso (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
lInguruan egiten diren eta turistari interesa dakizkiokeen ikastaroei buruzko informazioa ematen da: urpean igeri egitea, urpekaritza eskalada, etab. lOrienta sobre cursos que se realicen en las inmediaciones y en los que el turista esté interesado, como buceo, submarinismo escalada, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Mendiko hoteletan, eskain daitezke eskaladako jarduerak mendi-ibilbideak, lantegi mikologikoak eta abar; eta elurretako hotel bat bada, aurrekoez gainera, eskain daitezke eski-ikastaroak, elur-panpinen lehiaketak eta abar. En hotel de montaña se pueden ofrecer actividades de escalada, senderismo, talleres micológicos, y si es un hotel de nieve también cursos de esquí, concursos de muñecos de nieve etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Kostaldeko hotel bat bada, oso egokiak dira urpean igeri egiteko jarduerak bezeroek gero eta gehiago eskatzen dituzten urpean lehen aldiz igeri egiteko ikastaroak eta ekipamenduen erabilera edo alokairua Si se trata de un hotel de costa resultan muy apropiadas las actividades de buceo; cada vez más se solicitan cursos de bautismo de buceo o la facilitación o alquiler de equipo.

Materiala: Animazio turistikoa

Kanpoko jarduerak dira eski-ikastaroak, urpean igeri egiteko ikastaroak txangoak txalupan edo piraguan, perretxikoen, haitzetako espezimenen eta landareen bila joatea, herbarioak egitea eta inguruko lantegiak gaztandegiak eta bodegak bisitatzea. Actividades de exterior son cursos de esquí, de buceo, caminatas, paseos en barca o piragua, búsqueda de setas o especímenes de roca o plantas herbarios, visitas a fábricas cercanas, queserías o bodegas

Materiala: Animazio turistikoa

Turoperadore batekin edo gehiagorekin egiten dugu lan?, bezero guztiak nazionalitate berekoak dira?, familiak dira?, hirugarren adinekoak?, egonaldi luzeak kontratatu dituzte?, oporrak igarotzera datoz?, kongresu edo ikastaroetara datoz?, asteburua edo gau bakar bat pasatuko dute? ¿Trabajamos con uno o varios turoperadores , ¿tienen los clientes la misma nacionalidad o varias?, ¿son familias , ¿tercera edad?, ¿han contratado largas estancias , ¿vienen a pasar las vacaciones?, ¿asisten a congresos o cursos , ¿pasarán el fin de semana o pernoctan solo una noche?

Materiala: Animazio turistikoa

Negozioetako, konbentzioetako, ikastaroetako bezeroak.Oso denbora libre gutxi izango dute hotelean beraz, zerbait jateko edo edateko ematen duten denborara mugatuko dira animazioak Los clientes de negocios convenciones, cursos etc.Pasarán apenas tiempo libre dentro del hotel por lo que las animaciones se limitarán al tiempo que utilicen para comer o tomarse una copa

Materiala: Animazio turistikoa