revista Bilatu revista testuinguru gehiagotan

1
aldizkari > revista (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
o Ilustrazioak umorearen euskarri: aldizkarietan agertzen diren ilustrazioak komikiak edo karikaturak. o Ilustraciones como soporte del humor: Las ilustraciones que aparecen en las revistas son cómics o caricaturas.

Materiala: Irudia

Nahiz eta gure gizartearen hedabideetan bitarteko teknologiko berriak agertu diren, ilustrazioak bere tokia aurkitu du: liburuak eta azalak, haur-literatura, ilustrazio teknikoak, eguneko prentsa, aldizkari espezializatuak eta kolorezko aldizkariak, foiletoak eta inprimakiak, produktuen bilgarrietako Aunque nuevos medios tecnológicos han irrumpido en el entorno mediático de nuestra sociedad, la ilustración ha encontrado su lugar: los libros y sus portadas, la literatura infantil, las ilustraciones técnicas, la prensa diaria, las revistas especializadas y a color, folletos e imp

Materiala: Irudia

Hainbat aldizkaritako azalen azterketa. Análisis de las portadas de varias revistas.

Materiala: Irudia

Bila itzazu prentsan eta aldizkarietan aurkituko dituzun infografien 10 adibide. Busca 10 ejemplos de infografías que encuentres en la prensa y en las revista.

Materiala: Irudia

Egunkariak eta aldizkariak Periódicos y revista

Materiala: Irudia

Aldizkariak. Revistas.

Materiala: Irudia

Indotxinan bertan hil zen, pertsonen kontrako mina bat zapalduta. Ezustekoa eta benetakotasuna eman zituzten argazkien informazioaren objektibotasunak eta adierazpen-balioak XX. mendeko lehen urteetako prentsan; izan ere, gizakiak garaiko gertaeren berri izan zezakeen, lehen aldiz historian, egunkari eta aldizkarietako testuak irakurriz eta argazkiak ikusiz. La objetividad y los valores expresivos de la información fotográfica ofrecieron una nota de sorpresa y autenticidad en la prensa de primeros del siglo XX, ya que por primera vez en la historia, el ser humano podía conocer los acontecimientos de su época leyendo (el texto) y viendo (las fotografías) en los periódicos y revistas.

Materiala: Irudia

XX. mendeko lehen hamarkadan, zuri-beltzeko argazki komertziala bizkor hazi zen, eta handik gutxira, testuak eta aldizkariak ilustratzeko erabiltzen hasi zen. En la primera década del siglo XX la fotografía comercial en blanco y negro creció rápidamente, y poco después se comenzó a utilizar para la ilustración de textos y revistas.

Materiala: Irudia

Prentsak (egunkariak zein aldizkariak) informazioa eskaintzeko modua hobetu du, informazioaren teknologia berrien garapenaren haritik. La prensa, tanto los periódicos como las revistas, ha ido perfeccionando la forma de ofrecer su información acorde con el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información.

Materiala: Irudia

Aukeratu hainbat gaitako 5 aldizkari, eta aztertu azalei ematen dieten tratamendu grafikoa; bereziki, ilustrazioei dagokiena. Elige 5 revistas de diversas temáticas y analiza el diferente tratamiento gráfico que se da a sus portadas, especialmente, en los referido a las ilustraciones.

Materiala: Irudia