hipertexto Bilatu hipertexto testuinguru gehiagotan

1
hipertestu > hipertexto (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hipertestua transferitzeko protokoloa da, hau da, World Wide Webeko zerbitzariek HTML dokumentuak Internetetik bidaltzeko erabiltzen duten protokoloa. Es el protocolo de transferencia de hipertexto, o sea, el protocolo que los servidores de World Wide Web utilizan para mandar documentos HTML a través de Internet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Oraingoz, nahikoa da sigla horiek "hipertestua markatzeko lengoaia" definitzeari dagozkiola jakitearekin. De momento, le basta saber que estas siglas se corresponden con la definición "Lenguaje para marcado de hipertexto".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTML lengoaiak duen bereizgarria hipertestu-estekak sortzeko gaitasuna da, horiekin guztiekin webeko dokumentuak lotzeko. Lo caracterí­stico del lenguaje HTML es el poder generar ví­nculos de hipertexto para enlazar con ellos todos sus documentos en web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak