salerosketa elektroniko

1
salerosketa elektroniko > comercio electrónico (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
WAP teknologiarekin, edozein WAP telefono mugikorretatik Interneten dagoen informazioa eskura daiteke eta, gainera, salerosketa elektronikoko eragiketak egin daitezke. Con la tecnología WAP se pretende que desde cualquier teléfono celular WAP se pueda acceder a la información que hay en Internet así­ como realizar operaciones de comercio electrónico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Balio erantsiko zerbitzuak izaten ditu, komunitate birtualen inguruan leialtze aldera, hala nola doako web espazioa, hainbat informazio mota, informazioaren pertsonalizazioa, txata, doako posta elektronikoa, telefono mugikorretarako mezuak, doako softwarea, eztabaida taldeak, salerosketa elektronikoa Suele incorporar servicios de valor añadido tendentes a la fidelización en torno a comunidades virtuales, tales como espacio web gratuito, información de diverso tipo, personalización de la información, chat, e-mail gratuito, mensajes a teléfonos móviles, software gratuito, grupos de discusión, comercio electrónico o

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazioaren Gizartearen zerbitzuena eta Salerosketa Elektronikoarena. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Legea salerosketa elektronikoari eta Interneteko beste zerbitzu batzuei aplikatzen zaie, jarduera ekonomiko baten zati direnean. La Ley se aplica al comercio electrónico y a otros servicios de Internet cuando sean parte de una actividad económica.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Salerosketa elektronikoa egiten duten enpresentzat. Para las empresas que realizan comercio electrónico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak