plomada Bilatu plomada testuinguru gehiagotan

1
berun > plomada (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nibela, beruna eta eskuaira Nivel, plomada y escuadra

Materiala: Igeltserotza

Izan ere, beruna erregelari itsatsita geratuko balitz, lo dagoela esango genuke, eta erregela bereizi egin beharko genuke goialdetik edo, bestela, barrurantz sartu behealdetik. Si la plomada se quedase pegada a la regla se diría que duerme y habría que separar la regla de la pared en el extremo superior, o que meterla hacia adentro en el inferior.

Materiala: Igeltserotza

Berunaren eta erregelaren arteko distantzia behar dena baino handiagoa balitz, berriz, kontrako eragiketa egin beharko genuke. Si la distancia entre la plomada y la regla fuese mayor habría que proceder al contrario.

Materiala: Igeltserotza

Hala, bi berdingiden artean, behar beste berdingida jarri ahal izango ditugu, beruna erabili beharrik gabe; izan ere, gainerako berdingida guztiak berunean jartzeko, nahikoa izango da berdingiden erregelek soka ukitzea, beruna erabiltzean egiten den bezalaxe. Pudiendo intercalar entre una maestra y otra todas las necesarias sin volver a recurrir a la plomada, simplemente dejando que las reglas de las nuevas maestras clareen a la cuerda lo mismo que a una plomada.

Materiala: Igeltserotza

Berunak erregelarekiko paralelo geratu behar du (4. irudia), eta erregelaren eta berunaren artean gutxieneko distantzia jakin bat utzi beharko dugu: La plomada ha de quedar paralela a la regla (Fig. 4), dejando una distancia entre la regla y la plomada mí­nima.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, arkatza, erregela eta nibela edo beruna hartuta, hormen eta hozkaduraren arteko topagune-lerroak markatuko ditugu, A su vez se marcarán con un lapicero, una regla y el nivel o la plomada, las lí­neas de encuentro de las paredes y la mocheta.

Materiala: Igeltserotza

eta, horretarako, berunak edo berunean jartzeko nibel luzeak erabiliko ditugu. Berun horiek luzeak izan beharko dute; hartara, batetik, nahikoa altuera hartuko dute lan-lekuan, eta, bestetik, itxitura igotzeko erregelak aldatzen direnean, itxitura-tarte berrietan ez da igarriko junturak gorago daudela. Ha de realizarse con plomadas -o niveles especiales para plomos, largos- y tienen que ser lo suficientemente largas como para abarcar en el tajo una altura suficiente para que cuando se modifiquen las reglas para subir el cerramiento no se noten los empalmes de tramos nuevos, más altos.

Materiala: Igeltserotza