behe-presio Bilatu behe-presio testuinguru gehiagotan

1
behe-presio > baja presión (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Behe-presioa Baja presión

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

BULKATUTAKO EMARI HANDIA BEHE-PRESIOA GANBERAN ALTO CAUDAL IMPELIDO - BAJA PRESIÓN EN LA CíMARA

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoien goialdeetan aplikatzen den behe-presioaz osatutako indarra eta 1. malgukiaren indarra ganberak pistoien behealdean egiten duen presioaz osatutako indarra eta 2. malgukiaren indarra baino handiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión aplicada a las partes superiores de los émbolos y la fuerza del muelle 1, es superior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoiaren goialdean dagoen behe-presioaz eta 1. malgukiaren indarrak osatzen duen indarra ganberan dagoen presioak pistoien behealdeetan egiten duen presioaz eta 2. malgukiaren indarrez osatutako indarra baino txikiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión en la parte superior del émbolo y la fuerza del muelle 1 es inferior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ireki manometro multzoaren behe-presioko ebaketa-balbula (eta goi-presiokoa modeloen arabera). Abrir la válvula de corte de baja presión del conjunto de manómetros (y la de alta según modelos).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kontuan izan behar da behe-presioaren aldeko ihesak errazago aurkitzen direla motorra geldirik dagoenean abian dagoenean baino; izan ere, motorra gelditzen denean, behe-presioa handitu egiten da (presioak berdindu egiten dira). Hay que tener en cuenta que las fugas por el lado de baja presión son más fáciles de encontrar con el motor parado que con el motor en marcha, ya que, al parar el motor, la presión de baja aumenta (se igualan las presiones).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Irudian ikus daitekeenez, desberdintasun bakarrak honako hauek dira: iragazki deshidratatzailearen ordez tanga kolektorea jartzen da eta behe-presioa zirkuitura igarotzen da; horretaz gain, espantsio-balbularen ordez zulo finkoa duen hodia edo aire-dosifikagailua jartzen da. Las únicas diferencias, como puede apreciarse en la figura, son que el filtro deshidratador se sustituye por el depósito colector, que pasa al circuito de baja presión, y también se sustituye la válvula de expansión por un tubo de orificio fijo o estrangulador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Behe-presioko presostatoa Presostato de baja presión

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Bulkatutako emari handia (ikus 2.20 irudia) hozte-errendimendua handia izanik (behe-presioa ganberan): a) Alto caudal impelido (ver figura 2.20) con alto rendimiento de refrigeración (baja presión en la cámara):

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

goi- eta behe-presioak handi samarrak direnez gero, 2. hauspoa konprimitu egiten da goi-presioagatik, eta 1. hauspoa behe-presioa handi samarra izateagatik. Horren ondorioz, honako hau gertatzen da, hurrenez hurren: ganberaren balbula erregulatzailea ireki egiten da, eta ganberaren presioa deskargatu egiten da behe-presioaren al ser las presiones de alta y baja relativamente intensas, el fuelle 2 se comprime por la alta presión, y el fuelle 1, por la baja presión relativamente intensa, provocando con ello, respectivamente, la apertura de la válvula reguladora y la descarga de la presión de la cámara a través del lado de baja presión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak