iragazki deshidratatzaile Bilatu iragazki deshidratatzaile testuinguru gehiagotan

1
iragazki deshidratatzaile > filtro deshidratador (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Iragazki deshidratatzailean. c) En el filtro deshidratador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kommutadore edo presostato hori goi-presioko hodian edo iragazki deshidratatzailean egon daiteke. Este conmutador o presostato puede estar ubicado en la tubería de alta o en el filtro deshidratador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Iragazki deshidratatzailea Filtro deshidratador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Iragazki deshidratatzailean edo horren hodietan izotza azaltzen bada, horrek esan nahi du, beharbada, hezetasuna kentzen duen materia jaulki egin dela, eta materia horrek eragozten duela fluidoa igarotzea. - Si en el filtro deshidratador o sus tuberías aparece escarcha, puede ser indicio de desprendimiento de la materia deshumidificadora, la cual obstruye el paso al fluido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbula ordezten den bakoitzean, iragazki deshidratatzailea ordeztu behar da; izan ere, espantsio-balbula zurrunduta badago edo trabaren bat baldin badu, horrek esan nahiko du iragazkia aseta geratu dela zikinkeriarengatik. Siempre que se sustituya la válvula de expansión hay que sustituir el filtro deshidratador, ya que si la válvula de expansión está agarrotada u obstruida, esto implica que el filtro se ha quedado saturado por suciedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d) Iragazki deshidratatzailea oztopa daiteke. d) El filtro deshidratador puede obstruirse.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Sistema batek zulo finkoko tutua badauka, nahitaezkoa da iragazki deshidratatzailea muntatzea tanga kolektorearen ordez. c) Si un sistema lleva tubo de orificio fijo, es imperativo montar filtro deshidratador en lugar de depósito colector.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

e. Desmunta ezazu eta munta ezazu iragazki deshidratatzailea. e. Desmonta y monta el filtro deshidratador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Irudian ikus daitekeenez, desberdintasun bakarrak honako hauek dira: iragazki deshidratatzailearen ordez tanga kolektorea jartzen da eta behe-presioa zirkuitura igarotzen da; horretaz gain, espantsio-balbularen ordez zulo finkoa duen hodia edo aire-dosifikagailua jartzen da. Las únicas diferencias, como puede apreciarse en la figura, son que el filtro deshidratador se sustituye por el depósito colector, que pasa al circuito de baja presión, y también se sustituye la válvula de expansión por un tubo de orificio fijo o estrangulador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbularen ordez zulo finkoko tutua duten (aire-dosifikagailua) aire girotuaren sistemetan iragazki deshidratatzailearen ordez tanga kolektorea jartzen da, aurrekoaren antzekoa, baina lurrungailuaren eta konpresorearen artean jartzen da. En los sistemas de aire acondicionado que llevan tubo de orificio fijo (estrangulador) en lugar de válvula de expansión, se sustituye el filtro deshidratador por un depósito colector, similar al anterior pero instalado entre el evaporador y el compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak