espantsio-balbula Bilatu espantsio-balbula testuinguru gehiagotan

1
espantsio-balbula > válvula de expansión (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espantsio-balbula duen zirkuitua Circuito con válvula de expansión

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hozteko instalazioetan txandaka erabiltzen da fluidoen konpresioa eta espantsioa, baita horien tenperatura-aldaketak ere egoera gaseosotik egoera likidora igaroarazteko, eta, alderantziz, beroa elkartrukatzearren. En las instalaciones frigorí­ficas se utiliza alternativamente la compresión y la expansión de un fluido, así­ como sus variaciones de temperatura, para hacerlo pasar del estado gaseoso al lí­quido y viceversa, con el fin de producir intercambios de calor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hori lortzeko, nahitaezkoa da sekzio-aldaketa garrantzitsu bat eragitea zirkuitu barruan; hori aire-dosifikagailuaren bitartez edo espantsio-balbula baten bidez egin daiteke, sistema motaren arabera. Para lograrlo, es necesario provocar un importante cambio de sección en el interior del circuito; esto se puede realizar con un estrangulador o con una válvula de expansión, según el tipo de sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

f. Egin ezazu gauza bera espantsio-balbularekin edo aire-dosifikagailuarekin. f. Haz lo mismo con la válvula de expansión o estrangulador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Honako hauek dira espantsio-balbulan izaten diren matxura ohikoenak: Las averías más frecuentes de la válvula de expansión son:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Goi-presioan ez bada hustuketa atzematen, edo denbora asko igaro behar bada atzemateko, baliteke espantsio-balbulan trabaren bat egotea. Si en alta no se aprecia o tarda en apreciarse vací­o, la válvula de expansión puede estar obstruida.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Espantsio-balbula irekita geratzen da matxuratzen den guztietan. c) Siempre que se avería la válvula de expansión se queda abierta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Espantsio-balbulan trabarik ez izateko. c) Para evitar obstrucciones en la válvula de expansión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Behe-presioan nahiz goi-presioan presioa igo daiteke hozgarri gehiegi dagoelako, kondentsadorea zikin dagoelako edo espantsio-balbula zurrunduta dagoelako (irekita geratzen da). - Un incremento de presión tanto en baja como en alta puede ser debido a exceso de refrigerante, condensador sucio o válvula de expansión agarrotada (se queda abierta).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Behe-presioan balioa jaisten bada, agian espantsio-balbula zurrunduta dago eta ez da behar bezala irekitzen. - Un descenso del valor en baja puede ser debido a que la válvula de expansión esté agarrotada y no abra lo suficiente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

espantsio-balbula > válvula de expansión (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konpresorearen irteeratik espantsio-balbulara doan zatia da. Es la parte del circuito que va desde la salida del compresor hasta la válvula de expansión.

Materiala: Ostalaritza

Auto-barnean dagoela, likidoaren presioa gutxitzen duen espantsio-balbula aurkituko dugu; deskonpresio horren ondorioz likidoaren tenperatura jaitsi egingo da. Ya en el habitáculo, nos encontramos con la válvula de expansión que tiene por función disminuir la presión del líquido; como consecuencia de esta descompresión la temperatura del líquido disminuye.

Materiala: Ostalaritza

Ireki kapota eta jarri eskua iragazkitik espantsio-balbulara doan hodian Abre el capó y coloca la mano en la tubería que va del filtro a la válvula de expansión.

Materiala: Ostalaritza

Iragazkitik espantsio-balbulara doan hodia a)eta lurrungailutik konpresorera doan hodia b). Tubería que va del filtro a la válvula de expansión(a)y tubería que va desde el evaporador al compresor b).

Materiala: Ostalaritza

Espantsio-balbula. Unaválvula de expansión.

Materiala: Ostalaritza

Konpresorearen irteeratik espantsio-balbulara doan zatia da. Es la parte del circuito que va desde la salida del compresor hasta la válvula de expansión.

Materiala: Ostalaritza

Auto-barnean dagoela, likidoaren presioa gutxitzen duen espantsio-balbula aurkituko dugu; deskonpresio horren ondorioz likidoaren tenperatura jaitsi egingo da. Ya en el habitáculo, nos encontramos con la válvula de expansión que tiene por función disminuir la presión del líquido; como consecuencia de esta descompresión la temperatura del líquido disminuye.

Materiala: Ostalaritza

Espantsio-balbula Válvula de expansión

Materiala: Ostalaritza

Ireki kapota eta jarri eskua iragazkitik espantsio-balbulara doan hodian Abre el capó y coloca la mano en la tubería que va del filtro a la válvula de expansión.

Materiala: Ostalaritza

Iragazkitik espantsio-balbulara doan hodia a)eta lurrungailutik konpresorera doan hodia b). Tubería que va del filtro a la válvula de expansión(a)y tubería que va desde el evaporador al compresor b).

Materiala: Ostalaritza