euskarri fisiko Bilatu euskarri fisiko testuinguru gehiagotan

1
euskarri fisiko > soporte físico (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eredu honen bidez giza eskubideen interakzioaren efektua neurtzen da, baita euskarri fisikoa eta bezeroak ere. Mediante este modelo se mide el efecto de la interacción de los recursos humanos, el soporte físico y los clientes

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Euskarri fisikoa: non egiten den aholkularitza tokiaren kokapena eta modua, dekorazioa eta komunikazioa errazten duten ekipo informatikoak. El soporte físico: lugar dónde se realiza la asesoría ubicación y forma del local, decorado, y los equipos informáticos que facilitan la comunicación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

euskarri fisiko > soporte físico (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ethernet txartel komertzialak ere erabil daitezke busaren euskarri fisiko gisa. También cabe la posibilidad de hacer uso de tarjetas comerciales Ethernet como soporte fí­sico del bus.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Eremu-busen kasuan, euskarri fisikoaren auzia funtsezkoa da, batez ere, industria-ingurunean. En el caso de los buses de campo, la cuestión del soporte fí­sico es fundamental, sobre todo en medio industrial.

Materiala: SCADA sistemak

Badakigu zirkuitu inprimatuaren plaka edo PCB osagai elektrikoetarako euskarri fisikoa dela eta, gainera, horien interkonexio elektrikoa ahalbidetzen duela. Sabemos que una placa de circuito impreso o PCB es un soporte fí­sico para componentes electrónicos que permite, además, su interconexión eléctrica.

Materiala: Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza

Koordinazio hori ez dago transmisioa egiteko erabiltzen den sarearen mende (sareko OSI maila), eta euskarri fisiko bat behar du gauzatzeko (OSI maila fisikoa). Esta coordinación es independiente de la red por la que se ejecute la transmisión (nivel OSI de red) y precisa de un soporte fí­sico (nivel OSI fí­sico) para realizarse.

Materiala: Industria komunikazioak

Euskarri fisikoa eta transmititu beharreko seinalearen ezaugarriak definitu ondoren, informazioa trukatzeko modua zehaztu behar da (linea-muturren arteko sinkronizazioa, erroreak detektatzea eta zuzentzea, komunikazio-loturen kudeaketa eta abar). Una vez tenemos definido el soporte fí­sico y las caracterí­sticas de la señal a transmitir, hay que determinar la forma en la cual se va a realizar el intercambio de información (sincronización entre los extremos de lí­nea, detección y corrección de errores, gestión de enlaces de comunicación, etc.)

Materiala: SCADA sistemak

Hasteko, pare-kablea bi hari eroalez osatutako multzoa dela esan daiteke, bi hari horiek paraleloak dira eta euskarri fisikoaren zeregina betetzen duen isolatzaileaz banatuta daude. Inicialmente, un cable de par se puede considerar como un conjunto de dos hilos conductores, paralelos, separados por un elemento aislante que hace las veces de soporte fí­sico.

Materiala: SCADA sistemak

Zirkuitu integratu (CI) esaten zaio euskarri fisiko batez (silizio-olata) osatutako osagai elektronikoari. Euskarri horretan elkarren artean lotutako osagaiak integratzen dira (transistoreak, erresistentziak, kondentsadoreak eta abar), konplexutasun ezberdineko zirkuituak osatuz. Se denomina circuito integrado (CI) a un componente electrónico constituido por un soporte fí­sico (oblea de silicio) sobre la que se integran componentes (transistores, resistencias, condensadores, etc..) interconectados entre si, formando circuitos mas o menos complejos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria