transistore Bilatu transistore testuinguru gehiagotan

1
Ezkerrean, 2N3904 kodedun transistore bipolar ezaguna
Ezkerrean, 2N3904 kodedun transistore bipolar ezaguna
transistore > transistor (72 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tentsioa VGS = 0 denean, transistoreak ez du eroaten, eta, irudian ageri den bezala, drenatzaile eta iturriaren arteko etengailu ireki bat bezalakoa da. Cuando la tensión VGS = 0, el transistor no conduce y actúa como un interruptor abierto entre drenador y fuente, tal como se muestra en la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

PMOS transistorean, eragiketa antzekoa da: En el transistor PMOS, la operación es similar:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Potentzial-diferentzia VGS = -VDD denean, transistoreak eroan egiten du. Hau da, drenatzaile eta iturriaren artean, etengailu itxi bat bezalakoa da. Cuando la diferencia de potencial VGS = -VDD, el transistor conduce, actúa como un interruptor cerrado entre drenador y fuente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tentsioa VGS = 0 denean, transistoreak ez du eroaten, eta irudian ageri den bezala, drenatzaile eta iturriaren artean etengailu ireki bat bezalakoa da. Cuando la tensión VGS = 0 el transistor no conduce y actúa como un interruptor abierto entre drenador y fuente, como se muestra en la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CMOS familiak (Complementary MOS edo MOS osagarria), P kanaleko eta N kanaleko transistorez soilik osatuta daude, eta bertan ez da beste osagairik erabiltzen. Beraz, familia horren ezaugarri nagusia bakuntasuna da. La familia CMOS (Complementary MOS o MOS complementaria) está formada por transistores MOS de canal P y canal N exclusivamente, no utilizando otro tipo de componentes, lo que la hace destacar por su simplicidad.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tentsioa VGS = VDD denean, transistoreak eroan egiten du. Hau da, drenatzaile eta iturriaren arteko etengailu itxi bat bezalakoa da. Cuando la tensión VGS = VDD, el transistor conduce. es decir, actúa como un interruptor cerrado entre drenador y fuente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

MOS transistorea. El transistor MOS.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

NMOS (N kanaleko MOS) eta PMOS (P kanaleko MOS) transistoreek, D drenatzailea (Drain) D, S iturria (Source) eta G atea (Gate) terminalak dituzte, eta transistore horien sinboloak irudian ageri direnak dira. Los sí­mbolos de los transistores NMOS (MOS canal N) y PMOS (MOS canal P), cos sus terminales drenador (Drain) D, fuente (Source) S y puerta (Gate) G son los representados en la figura.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

MOS transistoreak maneiatzeko, atearen eta iturriaren arteko potentzial-diferentzia erabiltzen da (VGS) Los transistores MOS se gobiernan con la diferencia de potencial aplicada entre la puerta y la fuente (VGS)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

NMOS transistorean, kommutaziorako oinarrizko eragiketa hau da: En el transistor NMOS, la operación básica de conmutación es la que sigue:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria