sexu-bidezko gaixotasun Bilatu sexu-bidezko gaixotasun testuinguru gehiagotan

1
sexu-bidezko gaixotasun > enfermedad de transmisión sexual (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
SEXU-BIDEZKO GAIXOTASUNAK. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Sexu-bidezko gaixotasunak edo sexu-transmisioko gaixotasunak (STGak), lehenago "eritasun benereoak" deituak, mikroorganismoek eragindako gaixotasunak dira, sexu-harremanetan transmititzen direnak. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), llamadas anteriormente "enfermedades venéreas", son enfermedades causadas por microorganismos que se transmiten durante las relaciones sexuales.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Sexu-bidezko gaixotasunik ohikoenak. Enfermedades de transmisión sexual más comunes.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

SEXU-BIDEZKO GAIXOTASUNAK ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sexu-bidezko gaixotasunen prebentzioa. Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bigarren eta hirugarren mailako prebentzioan, helburua da sexu-bidezko gaixotasunak erabat sendatzea, gaixotasun horiek nozitzen dituztenek konplikaziorik izan gabe. Horretarako, beharrezkoa da berehala medikuarengana joatea, gaixotasuna garaiz diagnostikatu eta segituan hari dagokion tratamendua jartzeko. En la prevención secundaria y terciaria, el objetivo es que las enfermedades de transmisión sexual se curen completamente sin producir complicaciones en los afectados, para lo que es necesario acudir rápidamente al médico, con el fin de que pueda hacerse un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido y especí­fico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta