kate-erreakzio Bilatu kate-erreakzio testuinguru gehiagotan

1
kate-erreakzio > reacción en cadena (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kate-erreakzioa La reacción en cadena

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kate-erreakzioa Reacción en cadena

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sua mantentzeko, beharrezkoa da kate-erreakzioa izatea, hau da, suak inguruko erregai-partikulak erretzeko adinako energia kantitatea sortzea eta, beraz, mantentzeko kanpoko energiarik behar ez izatea. Para que el fuego se mantenga es necesario que exista una reacción en cadena; es decir, que el fuego provoque la suficiente cantidad de energía como para quemar las partí­culas de combustible que existen a su alrededor y, por consiguiente, no necesitar de una energía exterior para mantenerse.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kate-erreakzioa hau da: La reacción en cadena es:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erregaiaren hasierako molekulak oxigenoarekin (erregarriarekin) konbinatzen dira, eta kate-erreakzio bat sortzen dute, errekuntzaren azken produktuetara iritsi arte. Las moléculas iniciales del combustible se combinan con el oxí­geno (comburente) produciendo una reacción en cadena hasta llegar a los producos finales de la combustión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kate-erreakzioan ekinez: Actuando sobre la reacción en cadena:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eragile itzaltzaile horiek hoztu egiten dute, erreakzio kimikoa egiteko beroa xurgatzen dutenean; ito ere egiten dute, oxigenoaren sarrera eragozten baitute CO2 sortzean, eta nagusiki kate-erreakzioan jarduten dute, sutatik datozen erradikal askeak xurgatzen baitituzte. Estos agentes extintores actúan por enfriamiento al absorber calor para efectuar la reacción quí­mica, por sofocación tapando la entrada de oxí­geno al producir CO2, y fundamentalmente sobre la reacción en cadena al absorber radicales libres procedentes del fuego.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zer alde dago kate-erreakzioaren eta aktibatze-energiaren artean? ¿Cuál es la diferencia entre reacción en cadena y energía de activación?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Erregaia, erregarria eta kate-erreakzioa. D Combustible, comburente y reacción en cadena.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erreakzio horiek guztiek beroa askatzen dute; horregatik, eragindako energia gai da erregaiaren atomoetako beste elektroi batzuk askatzeko eta, beraz, kate-erreakzio horiek eragiteko. Todas estas reacciones desprenden calor, por lo que la energía producida es capaz de liberar otros electrones de los átomos del combustible, y por lo tanto, el desarrollo de estas reacciones en cadena.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan