disolvente Bilatu disolvente testuinguru gehiagotan

1
disolbatzaile > disolvente (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurkitzen zailenak diren eskularruak pinturaren disolbatzaileekiko erresistentzia dutenak dira; izan ere, disolbatzaile horiek xilenoa, toluenoa, propil azetatoa, zetonen hainbat deribatu eta abar eduki ditzakete. Los guantes más difí­ciles de encontrar son los que resistan a los disolventes de la pintura ya que estos pueden llevar xileno, tolueno, acetato de propilo, diversos derivados de cetonas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Disolbatzaileen eraginpean egotean (disolbatzaileez garbitzean edo pintatzean adibidez), zipriztinak irits dakizkiguke, edo disolbatzailea lurruntzeak berak, kasu batzuetan, lentilla disolba dezake, eta begiaren kristalinora itsatsita geratu. Por exposición a disolventes, por ejemplo al lavar o pintar con disolventes, estamos expuestos a salpicaduras o bien, la propia evaporación del disolvente, en algunos casos, puede disolver la lentilla y quedarse adherida al cristalino del ojo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kutsatzaile kimikoak disolbatzaileek, pintura-hautsak, masillek, katalizatzaileek eta erabilitako gainerako produktuek sortzen dituzte. Los contaminantes quí­micos proceden de disolventes, polvo de pintura, masillas, catalizadores y demás productos utilizados.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gero ikusiko dugunez, belarriko arazoak, zaratek ez ezik, kearen kutsadurak (soldadurakoak adibidez) ere sortzen dituzte, eta, halaber, hautsek (lixatzean harrotutakoek), aerosol gasek (pistolak garbitzean edo pintatzean disolbatzaileek eragindakoek), eta abarrek. Como se verá más adelante, los problemas que se presentan en el oí­do no solamente son ocasionados por los ruidos sino también por contaminación de humos, como los procedentes de la soldadura; polvos, como los procedentes del lijado; gases aerosoles, como los procedentes de los disolventes en el proceso de limpiado de la pistola o durante el pintado, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ongi jasaten ditu olioak eta disolbatzaile batzuk, baina desegin egiten da beste batzuekin. Soporta bien los aceites y algunos disolventes, pero se deshace con otros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan arrisku hauek ditugu: disolbatzaileekin egiten diren lanek, produktu kimikoek, labaindurek eta elektrizitate estatikoak sortutakoak. En esta zona se dan trabajos con disolventes, productos quí­micos, resbalamientos y peligros producidos por la electricidad estática.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Disolbatzaile aromatikoak Disolventes aromáticos

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Automobilgintzan oso material kutsakorrak sortzen dira, eta behar bezala birziklatu behar dira; hala nola bateriak, disolbatzaileak, motor-olioa, plastikoak eta hainbat matxuratako piezak. La automoción genera materiales altamente contaminantes que tienen que ser debidamente reciclados, como baterías, disolventes, aceite de motor, plásticos y piezas procedentes de averías de diversos tipos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Toluenoa (disolbatzailea) Tolueno (disolvente)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Xilenoa (disolbatzailea) Xileno (disolvente)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

disolbatzaile > disolvente (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Disolbatzaile organikoekin garbitu (kloroformoa, alkohola, bentzenoa eta abarrekin). Enjuagar con disolventes orgánicos (cloroformo, alcohol, benceno, etc.)

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Disolbatzailearen lurruna kentzea lehorgailuaren ingurunetik. Eliminación del vapor de disolvente en el medio ambiente del secador.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Liofilizazioa lehorketa-metodo bat da. Lehorketa-prozesu horretan, disolbatzailea (normalean, ura) izoztu egiten da lehenik, eta, gero, sublimazio bidez kentzen da, ingurune hutsean. La liofilización es un proceso de desecación donde el disolvente, en general agua, es primero congelado y posteriormente eliminado por sublimación en un entorno de vací­o.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Forma parenteralak liofilizatuta daudenean, eman baino lehen berriz eratu behar dira, forma liofilizatuarekin batera doan anpuluko disolbatzailearekin. Cuando las formas parenterales se presentan en forma de liofilizado han de reconstituirse antes de su administración con el disolvente de la ampolla que acompaña al liofilizado.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Espezialitate farmazeutiko desberdinak berriz eratzeko, disolbatzaileak trukatzea saihestu behar da. Se debe evitar el intercambio de disolventes en la reconstitución de diferentes especialidades farmacéuticas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hoberenak beroarekiko erresistentea den beirazkoak dira. Izan ere, ontzi hauekin prestatzen dira disoluzioak, eta, horretarako, disolbatzailea berotu egin behar izaten da batzuetan. Los mejores son los de vidrio resistente al calor porque en ellos suelen prepararse las disoluciones, un procedimiento que algunas veces necesita calentar el disolvente.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Pipeta garbitu ezazu, ahal izanez gero erabili eta berehala. Horri esker, disoluzioaren disolbatzailea ez da lurruntzen, eta solutua ez da geratzen pipetaren barnean itsatsita. Enjuaga y lava la pipeta, a poder ser inmediatamente después de su uso, eso evitará que el disolvente de la disolución se evapore y que el soluto de quede pegado al interior de la pipeta.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Sar ezazu disolbatzailearen zati bat, estali matrazea eta saia zaitez solutua disolbatzen, leunki irabiatuz edo matrazea buruz behera jarrita, zer behar duzun. Introduce una parte del disolvente, tapa el matraz e intenta disolver el soluto agitando con suavidad o invirtiendo el matraz, según sea necesario.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Bete ezazu gainerako disolbatzailearekin edukierara iritsi arte, estali matrazea eta leunki astindu edo buruz behera jar ezazu berriro, disoluzio homogeneoa lortzeko. Llena hasta el aforo con el resto de disolvente, tapa el matraz y agí­talo suavemente o invirtiéndolo de nuevo, con el fin de homogeneizar la disolución.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

SOLUTUA ETA DISOLBATZAILEA. EL SOLUTO Y EL DISOLVENTE.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

disolbatzaile > disolvente (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Malda-planoari eusten zaio, disolbatzailerik gabeko itsasgarriaren bitartez. b) Sujeción o anclaje al plano de pendientes mediante adhesivo exento de disolvente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Juntura-ezpainak osagai bakarreko poliuretanozko erretxina likidoz inprimatuko da 0,15 kg/ml-ren arabera eta disolbatzailea lurruntzen utziko da ondorengo lan-fasea gauzatzeko. b) Imprimación de los labios de junta (1) con resina lí­quida de poliuretano monocomponente a razón de 0,15 kg/ml, dejando evaporar el disolvente para efectuar la siguiente fase de trabajo.

Materiala: Eraikinaren estalkia