oxidazio Bilatu oxidazio testuinguru gehiagotan

1
Burdin xafla oxidatua
Burdin xafla oxidatua
oxidazio > oxidación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itxura trinkoko muskulu-zuntzak izan behar ditu eta ez ditu izan behar likido exudatuak, ez eta gehiegizko oxidazioaren edo lehortasunaren ondoriozko orbanak ere. Fibras musculares con aspecto compacto y no debe presentar lí­quidos exudados ni manchas por una excesiva oxidación o sequedad

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Ez ditu likido exudatuak izan behar, ez eta gehiegizko oxidazioaren edo lehortasunaren ondoriozko orbanak ere. No debe presentar lí­quidos exudados ni manchas por una excesiva oxidación o sequedad.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Ez du urtsua izan behar ebakitzean, itxura trinkoko muskulu-zuntzak izan behar ditu, eta ez ditu likido exudatuak izan behar, ez eta gehiegizko oxidazioaren ondoriozko orbanak ere. Corte de aspecto no acuoso, fibras musculares con aspecto compacto y no debe presentar lí­quidos exudados ni manchas por una excesiva oxidación.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Izozkian usain eta zapore txarrak dakartzan oxidazioaren aurkako erresistentzia handiagoa. Mayor resistencia a la oxidación que produce olores y sabores desagradables en el helado.

Materiala: Gozogintza

Bestalde, tenperatura-jaisgailuaren bidez hoztutako produktuen kontserbazio-epea luzeagoa da (gutxi gorabehera 5 egun, plastikozko bilgarrian bilduta), giro-tenperaturan edo hozkailuan hoztutakoena baino. Izan ere, zelulen oxidazioa txikiagoa da, bai eta proteinen desnaturalizazioa ere; eta hala, elikagaien itxura ere hobea da. Por otro lado, el tiempo de conservación de los productos abatidos es mayor (aproximadamente se fija en 5 días, envueltos en película protectora plástica) que si éstos se hubieran enfriado a temperatura ambiente o en cámara frigorífica, ya que se produce una menor oxidación celular y una menor desnaturalización proteica, con lo que el aspecto del propio alimento es mejor.

Materiala: Ostalaritza

Airea atera ondoren ontzian geratzen den oxigenoaren kontzentrazioa oso baxua denez, mikroorganismo aerobioen hazkuntza eta oxidazio-erreakzioak eragozten dira. La baja concentración de oxígeno que permanece en el envase tras evacuar el aire inhibe el crecimiento de microorganismos aerobios y las reacciones de oxidación.

Materiala: Ostalaritza

Gantzen oxidazioa errazten du. Favorece la oxidación de las grasas

Materiala: Ostalaritza

Gantzen oxidazioa eragozten du. Evita la oxidación de las grasas

Materiala: Ostalaritza

Metodo horren bidez produktuaren kalitate organoleptikoari eusten zaio: nabartze- eta oxidazio-erreakzioak eragozten ditu, haragi freskoaren kolore gorriari iraunarazten dio, etab. Mantiene la calidad organoléptica del producto porque inhibe las reacciones de pardeamiento, de oxidación, preserva el color rojo en la carne fresca, etc.

Materiala: Ostalaritza

Nahitaezkoa da tenperatura-jaisgailuak behar bezala kontrolatzea. Izan ere, hotzean kontserbatutako elaborazioetan tenperatura-aldaketak edo -igoerak gertatzen badira, germenak ugaritu daitezke –horrek usaina zaporea edo testura aldatzea edota zaharmintzea nahiz oxidazioa eragin ditzake–, bai eta mikroorganismo patogenoak ere, oso kutsadura larriak sor ditzaketenak elaborazioetan (salmonella listeria, etab.). Es de extrema importancia el control conveniente de los abatidores de temperatura las variaciones o subidas de temperatura en la conservación de las elaboraciones refrigeradas pueden provocar la multiplicación de gérmenes que alteran el olor el sabor la textura fomentar el enranciamiento o la oxidación, etc., así como de aquellos microorganismos patógenos que contaminan peligrosamente las elaboraciones (Salmonella, Listeria, etc.).

Materiala: Ostalaritza

oxidazio > oxidación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oxidazioak eta korrosioak saihestea. Evitar oxidaciones y corrosiones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gainera, ganberan airerik ez egoteak eragotzi egiten du estaldura-materialaren oxidazioa berotzeko tenperatura horietan. A su vez, la ausencia de aire en la cámara evita la oxidación del material de recubrimiento a las temperaturas de calentamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ondoren, lohia atmosfera kontrolatuan edo hutsean lehortzen da, prentsaketarako prestaketan oxidazioari aurrea hartzeko. Seguidamente, el lodo se seca en atmósfera controlada o al vací­o, para prevenir la oxidación en la preparación para el prensado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

kimikoki pasiboa izan behar du piezaren materialarekin, eta egonkorra oxidazioari eta disoluzioari aurre egiteko, quí­micamente pasivo con el material de la pieza, y a su vez, estable para soportar la oxidación y la disolución,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oxidazioarekiko erresistentzia ere garrantzitsua da higadura mota horiei erresistentzia jartzen dieten kalitateen garapenean. También la resistencia a la oxidación juega un papel importante en el desarrollo de calidades resistentes a estos tipos de desgaste.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hona hemen kontuan izan beharreko beste gai bat: oxigenoa eroateko gailuak. Ez dute inolako koiperik izan behar; bestela, oxidazio azkarrak autoerrekuntza eragiten du. Otro tema a tener en cuenta es referente a los aparatos de conducción de oxí­geno, deben estar limpios de todo tipo de grasas de lo contrario la oxidación rápida produce la combustión espontánea.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Si4Al2O2N6; silizio nitruroaren antzeko propietateak ditu, baina oxidazioarekiko eta tenperatura handiekiko erresistentzia hobea du. Si4Al2O2N6, con propiedades similares a las del nitruro de silicio pero con mejor resistencia a la oxidación y a las altas temperaturas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kromo karburoa egokiena da oxidazioarekiko erresistentzia eta egonkortasun kimikoa propietate garrantzitsuak diren aplikazioetan. El carburo de cromo es el más adecuado para aplicaciones donde la resistencia a la oxidación y la estabilidad quí­mica sean importantes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdina galvanizatuzko xafla eta alanbreek oso ongi egiten diote aurre atmosferako agenteek eragindako oxidazioari. Las chapas y alambres de hierro galvanizado, resisten muy bien la oxidación producida por los agentes atmosféricos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oxidazioarekiko eta korrosioarekiko erresistenteak diren altzairuak Aceros resistentes a la oxidación y corrosión

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea