cazoleta Bilatu cazoleta testuinguru gehiagotan

1
galdaratxo > cazoleta (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
d) Galdaratxoa forjatuaren zuloan sartzea, eta, jarraian, asfalto-oinarria eta ainguratze-plaka berotzea, eta plaka hori malda-planoaren kontra estutzea presio handia eginez, asfaltoa hoztu arte. d) Introducción de la cazoleta en el taladro del forjado, calentando posteriormente la base asfáltica y la placa de anclaje, apretando o presionando fuertemente la misma contra el plano de las pendientes hasta el enfriado del asfalto.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Galdaratxoa ainguratzeko plaka zigilatzen da xafla oxiasfaltikoaren pusketa batez, haren perimetroa 20 cm-tan gaindituz, eta xafla euskarriari itsatsiz butano-sopletearen beroaz. e) Sellado de la placa de anclaje de la cazoleta, con un trozo de lámina oxiasfáltica sobrepasando en 20 cm el perí­metro de la misma, adherida la lámina al soporte con calor de soplete de butano.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Galdaratxoa ainguratzeko plaka zigilatzea xafla oxiasfaltikoaren pusketa batez, haren perimetroa 20 cm-tan gaindituz, eta xafla euskarriari itsatsiz butano-sopletearen beroaz. e) Sellado de la placa de anclaje de la cazoleta, con un trozo de lámina oxiasfáltica sobrepasando en 20 cm el perí­metro de la misma, adherida la lámina al soporte con calor de soplete de butano.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Galdaratxoa ainguratzeko plaka zigilatzen da xafla oxiasfaltikoaren pusketa batez, haren perimetroa 20 cm-tan gaindituz, eta xafla euskarriari itsatsiz butano-sopletearen beroaz. e) Sellado de la placa de anclaje de la cazoleta con un trozo de lámina oxiasfáltica, sobrepasando en 20 cm el perí­metro de la misma, adherida la lámina al soporte con calor de soplete de butano.

Materiala: Eraikinaren estalkia

- Galdaratxoa forjatuaren zuloan sartzen da, eta, jarraian, asfalto-oinarria eta ainguratze-plaka berotzen dira, eta plaka hori malda-planoaren kontra estutzen da presio handia eginez, asfaltoa hoztu arte. - Introducción de la cazoleta en el taladro del forjado, calentando posteriormente la base asfáltica y la placa de anclaje, apretando o presionando fuertemente la misma contra el plano de las pendientes hasta el enfriado del asfalto.

Materiala: Eraikinaren estalkia

- Galdaratxoa ainguratzeko plaka zigilatzen da xafla oxiasfaltikoaren pusketa batez, haren perimetroa 20 cm-tan gaindituz, eta xafla euskarriari itsatsiz butano-sopletearen beroaz. - Sellado de la placa de anclaje de la cazoleta con un trozo de lámina oxiasfáltica, sobrepasando en 20 cm el perí­metro de la misma, adherida la lámina al soporte con calor de soplete de butano.

Materiala: Eraikinaren estalkia

EPDM galdaratxoa Cazoleta EPDM

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Iragazgaiztea edo, hala badagokio, maldak kentzen da, galdaratxo zaharra ateratzen da, eta, jarraian, Dutral gomazko berria sartzen da, euskarriari itsatsiz asfalto beroaz. a) Descubierta la impermeabilización o en su caso las pendientes, se arrancará la cazoleta vieja y a continuación se introducirá la nueva a base de goma Dutral, adhiriéndola al soporte con asfalto en caliente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Galdaratxoa zigilatzen da asfaltozko xafla galdatuarekin; haren oineko plaka baino 10 cm handiagoa izan behako du asfaltozko xaflak. b) Sellado de la cazoleta con lámina asfáltica fundida, de dimensiones 10 cm superior a la placa de asiento de la misma.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hustubidearen galdaratxoa Cazoleta desagüe

Materiala: Eraikinaren estalkia