saneamendu Bilatu saneamendu testuinguru gehiagotan

1
saneamendu > saneamiento (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
EITaren edukiaren arabera, oinarrizko eraikuntza-elementu horiek egiturak, fatxadak, estalkiak eta saneamendua dira, baina esan beharra dago barneko erosotasunerako instalazio eta ekipamenduek ere kontserbazio eta mantentze programatuen beharra dutela. Estos elementos constructivos básicos y comunes los define la ITE en su contenido como Estructuras, Fachadas, Cubiertas y Saneamiento, aunque las instalaciones y equipamientos para el confort interior precisan también de una conservación y mantenimiento programados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iturgintza eta saneamendua, % 17an. Fontanería y Saneamiento, un 17%.

Materiala: Eraikinaren estalkia