herri-lan Bilatu herri-lan testuinguru gehiagotan

1
herri-lan > obra pública (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, eraikitzeko lurzoruaren beharraren ondorioz, urbanizazio-lanetarako proiektuak sortzen dira; etxebizitzen premiak bizitegi-eraikinetarako proiektuak sorrarazten ditu; bideak komunikatzeko eta merkataritza-trukerako beharrari erantzuteko, herri-lanen, errepideen, autobideen eta abarren proiektuak egiten dira, eta abar. Así­, la necesidad de suelo para construir da lugar a proyectos para obras de urbanización; la necesidad de vivienda genera proyectos para edificios residenciales; la necesaria comunicación vial y el intercambio comercial dan lugar a proyectos de necesidad de suelo para construir da lugar a proyectos para obras públicas, carreteras, autopistas, etc..

Materiala: Proiektuak

Era berean, herri-lanak ere ekipamenduak izango dira: errepideak, autobideak, portuak, aireportuak eta abar. También serán equipamientos las obras públicas como las carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, etc..

Materiala: Proiektuak

Legeak ematen dizkien eskumenen arabera, proiektua idazteko edo gauzatzeko funtzio eta erantzukizun espezifikoak bere gain hartzen dituzten profesionalak hauek izan daitezke, besteak beste: arkitektoak, ingeniariak, arkitekto tekniko edo aparejadoreak, ingeniari tekniko edo perituak, herri-lanetako laguntzaileak, etab. Arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos o aparejadores, ingenieros técnicos o peritos, ayudantes de obras públicas, etc., son algunos de los profesionales que, en función de las atribuciones que les otorga la legislación, asumen unas funciones y responsabilidades especí­ficas respecto de la

Materiala: Proiektuak