autoestimu

1
autoestimu > autoestima (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Autoestimu baxua. Baja autoestima.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Autoestimuaren galera. Gizartetik isolatzea. Pérdida de autoestima, b. Aislamiento social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Autoestimua hobetzea. Mejora de la autoestima.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laburbilduz, jokabide-arazoak edo portaera asozialak dituzten haurrak daudenean, jolasaren bidez esku hartzearen xedea da haurrek ohiturak ikastea, jostailuak errespetatzea, jolasean kideekin batera eta elkarlanean aritzea, frustrazioak gainditzea, etab.; eta hori guztia giro atsegin eta afektuzkoan egin behar da, haurren autokontzeptua, autoestimua eta segurtasuna garatzen dituen giroan. En sí­ntesis, para estos pequeños con problemas de comportamiento o conductas asociales la intervención a través del juego irá encaminada sobre todo hacia el aprendizaje de hábitos, respeto hacia los juguetes, colaboración y cooperación durante el juego con compañeros, aprendizaje y superación de frustraciones, etc., todo ello en un

Materiala: Jolasaren metodologia

14 edo 15 urte nituenean, hain handia zen nire autoestimua non errukiaren alde hori guztia ez baitzitzaidan batere gustatzen. Cuando tenía 14 o 15 años era tanta mi propia autoestima que todo el lado conmiserativo no me gustabanada.

Materiala: Ezintasuna

Norberaren gaitasunak eta autoestimua hobetzeko programa. Programa para la mejora de capacidades personales y autoestima.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zailtasunak izan arren, autoestimua, segurtasuna eta bizitzeko indar propioa ahalik eta gehien garatzea, zahartzaroan aldaketak gertatzen baitira, eta horietara egokitu beharra baitago. Desarrollo al máximo de la autoestima, la seguridad y la propia energía vital a pesar de las dificultades, ya que la vejez es un proceso en el que se va produciendo una serie de cambios a los que hay que adaptarse necesariamente.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ondorioz, autoestimua indartzea, gaitasun sozialak eta pertsonalak sustatzea, eta autonomia-mailarik altuena lortzea ahalbidetzen dute. En consecuencia, permiten reforzar la autoestima, potenciar las habilidades sociales y personales y conseguir el máximo grado de autonomía.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bakarkako elkarrizketak eta autoestimua indartzeko tailerrak izango dira bizikidetza-unitate horietan esku-hartzea aurrera eramateko diziplina anitzeko taldeak erabiliko dituen ohiko teknikak. Para llevar a cabo la intervención en estas unidades de convivencia las técnicas más usuales y con las que contará el equipo multidisciplinario son las entrevistas individuales y los talleres de fortalecimiento de la autoestima.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Autoestimua indartzeko tailerrak Los talleres de fortalecimiento de la autoestima

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea