talla

1
garaiera > talla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
HAURREN PISUA ETA GARAIERA. PESO Y TALLA EN NIÑOS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Badaude parametro bakoitzerako pertzentilen grafikoak, baina erabilienak pisuarenak eta garaierarenak dira. Existen gráficas de percentiles para cada parámetro pero las más utilizadas son las de peso y talla.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

PISUA ETA GARAIERA NEURTZEA. MEDIDA DEL PESO Y DE LA TALLA.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pisuaren eta garaieraren arteko erlazio horiek hainbat adierazletan oinarritzen dira. Erabiliena Gorputz Masaren Indizea (GMIa) edo Quetelet Indizea da. Estas relaciones entre el peso y la talla se basan en varios indicadores, siendo uno de los más utilizados el índice de Masa Corporal o índice de Quetelet:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

GMI = Pisua (kg) / Garaiera (m2) IMC = Peso (kg) / Talla (m2)

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta