grapa Bilatu grapa testuinguru gehiagotan

1
grapa > grapa (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errotulazio-koadrotik laminaren ertzeraino doazen marjinek 10 mm-koak izan behar dute. Ezkerreko marjina 20 mm-rainokoa izan daiteke, planoak uztai, grapa eta abarren bidez artxibatu behar direnean. Los márgenes desde el cuadro de rotulación hasta el borde de la lámina serán de 10 mm, pudiéndose aumentar el margen izquierdo hasta 20 mm, cuando los planos vayan a ser archivados mediante anillas, grapas, etc.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

grapa > grapa (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tetrazerozko hagatxoarekin egindako "C" gailuaren edo graparen itxura. Aspecto de una "C", o grapa, realizada por una varilla de tetracero.

Materiala: Igeltserotza

Bada ertz biziak graparen laguntzarik gabe ateratzeko beste modu bat: izkinan masa-lerroa bota behar dugu, eta, gero, erregelak masa-lerroaren gainean berunean jarri. Otra forma de sacar los vivos sin ayudarse de una grapa es realizarlo echando un cordón de masa en la esquina, luego se aploman la reglas colocándolas sobre el cordón de masa.

Materiala: Igeltserotza

"C" gailuekin edo metalezko grapekin lotutako erregelak nola jarri, teilatua zarpiatu ahal izateko. Ejemplo de colocación de unas reglas sujetas con unas "C" o grapas metálicas, para enfoscar.

Materiala: Igeltserotza

Baliabide hori erabiltzea, baina, ez da batere egokia, eta nabarmen zatartzen du aurrealdea; gainera, begi-bistan uzten du xaflak gaizki jarri direla, bai eta alanbrezko graparik ipini ez eta aurreikuspen eskasa egin dela ere. Este recurso desdice mucho y afea la fachada, dejando al descubierto la mala colocación de las placas y la falta de previsión al no poner las grapas de alambre.

Materiala: Igeltserotza

Horregatik, alanbrezko grapak edo gakotxoak jar diezazkiekegu xaflei, ez erortzeko. Grapa horien alanbrea altzairuzkoa izan ohi da, eta 3 mm-ko sekzioa izaten du. Con el fin de prevenir que las placas se caigan se pueden colocar unas grapas o garrillas de alambre, por lo común acerado, de unos 3 mm. de sección.

Materiala: Igeltserotza

Mailarteak eta mailagainak igeltsuzko grapekin nola finkatu. Prozedura horren bidez, pieza horiek jarri behar dituen langilea haien gainean ibili ahal izango da kontu handiz bada ere mailak gorantz jarri ahala. Ejemplo de cómo fijar tabicas y pisas con grapas de yeso, de esa manera el obrero que monte esas piezas puede andar, con cuidado, sobre ellas para continuar poniendo peldaños hacia arriba.

Materiala: Igeltserotza

Eskailera-mailak zarpiatuta ez badaude, lehen mailartea masaz jarri behar dugu eta igeltsuzko grapak eta adreilu zatiak itsatsi behar dizkiogu ez mugitzeko (13. irudia). Colocando la primera tabica con masa si no están enfoscados los peldaños y poniéndole unas grapas de yeso y cascotes para que no se mueva (Fig. 13).

Materiala: Igeltserotza

2
grapa > grapa (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garabi artikulatua da, eta pintza edo grapa bat du muturrean, zuhaitzak hartu eta prozesatze-plataformara hurbildu ahal izateko. Se trata de una grúa articulada en cuyo extremo se dispone una pinza o grapa para poder agarrar un árbol y aproximarlo a la plataforma de procesado.

Materiala: Nekazaritza

Garabia pilara hurbiltzen da eta aurretiaz bildutako zuhaitz bat hartzen du, pintza edo graparen bidez ondoren, buru lodienarekin elikatze-sistemaren arrabolen artean lerrokatzen du. La grúa se aproxima a la pila y atrapa - mediante la pinza o grapa - uno de los árboles previamente reunidos, alineándolo con la testa más gruesa entre los rodillos del sistema de alimentación.

Materiala: Nekazaritza

Egurra arraste bidez ateratzen duenak, berriz, honako hauek izan ditzake oinarri gisa: edo burua xasisetik gertu duen ebakitzaile-pilatzailea, zuhaitza eramateko grapa batekin; edo grapadun eta besodun skidderra, horren ordez ipurditik mozteko buru bat duena. La que realiza el desembosque por arrastre usa como base bien una cortadora-apiladora con cabezal próximo al chasis a la que se incorpora una grapa para sujetar el árbol o bien un skidder con grapa y pluma que sustituye esta última por un cabezal de apeo

Materiala: Nekazaritza