estacionalidad Bilatu estacionalidad testuinguru gehiagotan

1
urtarokotasun > estacionalidad (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urtarokotasuna —urtaro batzuetatik besteetara eskaeran egoten diren aldeak— da turismo-merkatuaren ezaugarrietako bat. La estacionalidad, entendida como las variaciones del volumen de la demanda entre unos perí­odos del año y otros, es una de las caracterí­sticas del mercado turí­stico.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Konturatzea dibertsifikazioa garrantzitsua dela destino turistikoek urtarokotasunaren kontra borrokatzeko duten estrategia gisa. • Reconocer la importancia de la diversificación como estrategia de los destinos turí­sticos en la lucha contra la estacionalidad.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Golfeko turistak erosahalmen handia du, kalitate zerbitzuak eskatzen ditu eta prest dago haien truke ordaintzeko. Gainera, martxoan, apirilean eta urrian bidaiatzen du, eta, horri esker, denboraldiak luzatzen eta urtarokotasuna murrizten laguntzen du. El turista de golf goza de un alto poder adquisitivo, demanda servicios de calidad y está dispuesto a pagar por ello; además, viaja en los meses de marzo, abril y octubre, lo que ayuda a prolongar las temporadas y a reducir la estacionalidad.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Zer turismo mota berri eskain ditzakezu turista gehiago erakartzeko eta hautatu duzun destinoaren urtarokotasuna gainditzeko? ¿Qué nuevos tipos de turismo podrías ofrecer para atraer más turistas y romper la estacionalidad del destino que has elegido?

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Unitate honetan, aurreko atal bakoitza garatuko dugu. Horretarako, turismo-eskari motak sailkatuko ditugu, arrazoiak analizatu, elastikotasuna ikertu, eta aztertuko dugu zer den urtarokotasuna eta zer neurri zuzentzaile har daitezkeen. A lo largo de esta unidad vamos a desarrollar cada uno de los apartados anteriores, clasificando los tipos de demanda turí­stica, analizando sus motivaciones, investigando sobre su elasticidad y estudiando qué es la estacionalidad y qué medidas correctoras se pueden poner en práctica.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo-eskariaren urtarokotasuna: La estacionalidad de la demanda turí­stica:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Urte-sasoi jakin batean turismo-eskaria kontzentratzea da urtarokotasuna. Kontzentrazio horren eraginez, denboraldiak sortzen dira: La estacionalidad es la concentración de la demanda turí­stica en una época del año determinada, dando lugar a la aparición de temporadas:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Eguzki- eta hondartza-helmugek urtarokotasun nabarmena dute, baita elurretako kirolak egiten diren helmugek ere; izan ere, bi helmuga horiek jarduera nagusiak egiteko baldintza klimatologikoak daudenean erakartzen dituzte turistak, nagusiki. Los destinos de sol y playa tienen una marcada estacionalidad, así­ como los destinos en los que se practican deportes de nieve, que atraen al turista principalmente en las épocas en las que las condiciones meteorológicas permiten la práctica de las actividades principales.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Eskola- eta lan-egutegiak eragin handia dute turismo-eskariaren urtarokotasunean. El calendario académico y laboral influye enormemente en la estacionalidad de la demanda turí­stica.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Moda hori aldatzen bada, eragina izango du urtarokotasunean. Si esa moda cambia, la estacionalidad se verá afectada.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

urtarokotasun > estacionalidad (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urtarokotasuna: Estacionalidad:

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea