estilo Bilatu estilo testuinguru gehiagotan

1
estilo > estilo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hizkuntza, soinuak alde adierazkorra, elementu bokalak, intentsitatea tonua estiloa etorria Lenguaje, sonidos parte expresiva, elemento vocal, intensidad tono estilo fluidez

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Estiloek, koloreek ehundurek eta patroiek komunikatu egiten dute. Los estilos los colores las texturas y los patrones comunican.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Orrazkerei dagokienez, aukeran dira bilduak edo erdi-bilduak, estiloaren eta okasioaren arabera: hasi forma soilak dituzten klasikoetatik, harik eta sofistikatuagoetara iritsi arte Con respecto a los peinados se puede optar por recogidos o semirrecogidos, dependiendo del estilo y la ocasión, desde los clásicos con formas sencillas hasta los más sofisticadas.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Garrantzitsua da gure estilo propioari jarraitzea, nahiz eta testuinguru jakin batean osagai «profesionalago» bat izan. Es importante que siga nuestro estilo propio aunque tenga un componente más «profesional en un contexto determinado.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazioa eta estiloa Comunicación y estilo

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Pertsona bakoitzak estilo pertsonala izan ohi du, eta gehiago gerturatzen da joera batera edo bestera, modak eta gizarteak markatuta. Cada persona suele tener un estilo personal que se acerca más a uno u otro estilo marcado por la moda y la sociedad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Estiloak eta hizkuntza zeinu-sistemak dira, eta, zerbait irudikatzen eta komunikatzen dute biek ere. Tanto los estilos como el lenguaje son sistemas de signos y, al igual que este, representan algo y comunican.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Soziologoen arabera, estiloak hitzik gabeko komunikazio-sistema konplexu bat dira. Según los sociólogos los estilos son un complejo sistema de comunicación no verbal.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Egoera horiek guztiak aintzat harturik, komunikazio-kode eta -estilorik egokienak hautatuko ditugu, eta, gainera, ezarritako adeitasun-formulak behar bezala baliatuko ditugu. Tener en cuenta todas estas situaciones permite la elección de los códigos de comunicación y estilo más apropiados, así comoel uso conveniente de establecidas fórmulas de cortesía.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Definitu behar da zer hartzailetara edo zer hartzaile-taldetara bideratuko diren komunikazio-ahaleginak; ezagutu behar da bezeroa zer publikori zuzentzen zaion, zer bitarteko baliatzen dituen edo zer komunikazio-estilo erabiliko duen. Izan ere, erabakigarriak eta kritikoak dira alderdi horiek, eta komunikazioaren arrakastan eragingo dute. hay que definir cuál o cuáles son los destinatarios o grupos de destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos, conocer al público al que se dirige el cliente los medios que utiliza, o el estilo comunicativo que maneja, puesto que son aspectos claves y críticos que influirán en el éxito de la comunicación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

estilo > estilo (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciagak 1936an Parisen hartu zuenean bizilekua, nahasmendu giroan sartuta zegoen parpaila mekanikoaren industria. Kanpoko merkatuaren oso mendekoa zenez, amerikar merkatuarena bereziki; luxuzko sektorea izanik, 1929an Estatu Batuetan sortutako finantza krisiaren ondorio latzak jasan zituen, hura Europara iritsi aurre-tik. Edonola ere, 1920ko hamarraldiko moda oso onuragarria izan zen parpailarentzat, eta bereziki estimatuak ziren Art Deco estiloaren eragina zuten motiboak. 1929an, 380 lantegi zeuden Calaisen, 2710 ehungailu eta 300 milioi franko inguruko fakturazioa eragiten zuten. Baina, 1931n, nazioarteko neurri protekzionistak jarri ziren abian2. Parpailen fabrikatzaileen ganbera sindikalaren arabera, garai hartan 54 lantegik itxi behar izan zituzten ateak3. 1830etik 1936ra sektorearen fakturazio bolumenak nabarmen egin zuen atzera. Zenbait fabrikatzaile, porrot egiteko zorian zeudela, beren ehungailuak saltzen saiatu ziren. Hala ere, epe ertainera konpetentzia areagot Cuando Cristóbal Balenciaga se instala en París en 1936, la industria del encaje mecánico acaba de vivir una década agitada. Muy dependiente del mercado exterior, principalmente americano, este sector de lujo se vio muy afectado por la crisis financiera que se abatió sobre los Estados Unidos en 1929, antes de llegar a Europa. Sin embargo, la moda de los años 1920 fue favorable para el encaje y valoró especialmente los motivos influenciados por el estilo Art Déco. En 1929, Calais cuenta ya con 380 fabricantes y 2710 telares, generando alrededor de 300 millones de francos de volumen de facturación. Pero, en 1931, se pusieron en marcha medidas proteccionistas internacionales. La cámara sindical de los fabricantes de encaje enumera en aquella época 54 cierres de fábricas. De 1930 a 1936, el volumen de facturación del sector experimenta una regresión considerable. Algunos fabricantes, al borde de la quiebra, intentan vender sus telares. Sin embargo, el riesgo de una deslocalización que alim

Materiala: Ehungintza liburuak

1937 Parisko lehenengo bilduma: "infanta" estiloa. 1937 Primera colección parisina: estilo "infanta''.

Materiala: Ehungintza liburuak