voz Bilatu voz testuinguru gehiagotan

1
Ahotsak ere berebiziko garrantzia du ahozko komunikazioan
Ahotsak ere berebiziko garrantzia du ahozko komunikazioan
ahots > voz (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Paralinguistikak ahotsaren komunikazio-ahala aztertzen du, ahotsaren ezaugarriei erreparatuta. La paralingüística estudia el poder comunicativo de la voz a través de sus diversas cualidades.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Elementu paralinguistikoak ahotsaren aldagaiak dira: desberdinak mezuaren edukiaren aldean baina modulatu egiten dute haren mamia Los elementos paralingüísticos son variables de la voz diferentes al contenido del mensaje pero que lo modulan.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Tonua ahotsaren ezaugarria da, erresonantzia. El tono de voz es la cualidad de la voz su resonancia.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ahots-korden tentsio handiagoak edo txikiagoak eragin ohi du, eta ahots akutuagoa edo baxuagoa izatea da haren emaitza. Se produce por la mayor o menor tensión de las cuerdas vocales, dando como resultado una voz más aguda o más grave.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ahots sendoz hitz egiteak segurtasuna transmititzen du; ahots dardaratiak, aldiz, beldurra. Una voz firme indica seguridad mientras que una voz temblorosa se asocia al miedo.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ahotsaren modulazioa da, adierazkortasuna ematen dion osagaia Es la modulación de la voz lo que le da expresividad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Ahotsaren bolumenean egindako aldaketen helburu nagusia zera da, bestek entzutea zer esaten ari garen. Los cambios en el volumen de voz tienen como objetivo fundamental lograr que los demás puedan escuchar lo que se dice.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Arnasketa diafragmatikoak edo abdominalak ahotsaren ezaugarriak hobetzen eta indartzen ditu, eta, gainera, efektu lasaigarriak ditu nerbio-sisteman La respiración diafragmática o abdominal mejora y potencia las cualidades de la voz y, además, tiene efectos calmantes en el sistema nervioso.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Intonazio txarra (ondo intonatzeak eskatzen du gure ahotsaren tonua egokiro igotzea eta jaistea, transmititzen ari garen informazioaren arabera). Mala entonación (entonar bien implica adecuar la elevación o descenso del tono de nuestra voz al tipo de información que estamos transmitiendo).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Lortu dugu bezeroaren hitzezko hizkuntzaren berezitasunak identifikatzea, hala nola ahots-tonua, dikzioa atsedenak edo adierazpideak? ¿Hemos logrado identificar las particularidades del lenguaje verbal del cliente tono de voz dicción pausas, o expresiones?

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak